Bærekraftige byer og samfunn

Vi i Polar Kraft vil bidra til å utvikle løsningene som gjør byene våre grønne og smarte.

I Norge skjer det samme som i resten av verden – flere og flere flytter til byen. Det gir oss mange muligheter – og noen utfordringer.

I en moderne by er det mulig å redusere klimaavtrykket per innbygger kraftig. Den byen med lavest klimaavtrykk per innbygger er faktisk Oslo. Vi i Polar Kraft vil bidra til å utvikle løsningene som gjør byene våre grønne og smarte.

Utfordringen er at stadig færre unge mennesker blir boende på bygda. Der vi har naturgitte forutsetninger til å skape verdiene vi trenger når det fossile eventyret i Nordsjøen en gang vil ende. Der fisken kommer i land. Der vi lager energi. Og der vi kan bruke energien til å utvikle næring og å skape arbeidsplasser.

For oss som er lokalisert i Norge, og i Nord-Norge er det viktig å skape attraktive bærekraftige lokalsamfunn her hvor vi bor. Dette tar vi i Polar Kraft på alvor, og vi bidrar på en rekke områder for å få til dette.

Åtte kontorer

Vi kunne klart oss med ett kontor i en by. Vi har valgt å etablere åtte. Rett og slett fordi det er viktig for oss å være nær kundene, og fordi vi ønsker å skape attraktive arbeidsplasser i hele regionen. I dag har vi kontorer i Narvik, Bodø, Fauske, Ballangen, Myre, Harstad, Sortland og Svolvær. 

Kultur, idrett og frivillig arbeid skaper bolyst

Vi har tro på at store og små kulturarrangement bidrar til bolyst og bærekraftige samfunn. Festivalene om sommeren er fantastiske arenaer som betyr mye for de som bor i nord. Derfor sponser vi Haikjeften i Narvik og Gata på Fauske for å nevne noen.

Store arrangement som skaper samhold på tvers av kommune og fylkesgrenser er også viktig. Arctic Race of Norway og Alpin VM er to eksempler på fantastiske prosjekter som setter landsdelen på det nasjonale og internasjonale kartet – og som samler landsdelen om felles mål. Det syns vi er viktig for bolysten, og derfor støtter vi begge disse.

Men det aller viktigste for å skape bærekraftige lokalsamfunn er det som lokale ildsjeler, lag og foreninger bidrar med. Hver eneste dag. For å støtte dette engasjementet har vi etablert Polar Kraft-fondet. Gjennom dette fondet har vi ved utløpet av 2019 delt ut 2,6 millioner. Hvert kvartal fordeler vi 60.000,- til gode formål. 

Strømmens grasrotandel

Alle kjenner til Norsk Tippings grasrotandel. Men visste du at det også er mulig å støtte lokale lag og foreninger gjennom strømregninga? Vårt konsept Kraft til Idretten gjør dette mulig. Kjøper du Idrettsstrøm hos oss velger du hvilket idrettslag som skal få 1 øre pr. kWh strøm du bruker. Hvert eneste år i februar betales disse pengene ut til lag og foreninger. For 2019 ble det utbetalt 2,6 millioner, og totalt er det betalt ut over sju millioner de siste årene. Vi har stor tro på at dette bidrar til å skape bærekraftige lokalsamfunn.

Her kan du lese mer om Idrettsstrøm

Powered by FUNN