Polar Kraft-Fondet

Polar Kraft-Fondet

Polar Kraft-fondet deler ut 80 000,- kroner hvert kvartal fordelt på våre lokalområder Lofoten, Vesterålen, Narvik-regionen, Harstadregionen, Salten, Bodø og Helgeland. Det vil si at om ditt lag eller forening trenger støtte til et innkjøp eller prosjekt, kan du søke om inntil kr 10.000,- hos ditt lokale Polar Kraft-kontor.

Søk om midler til nye korkapper, høyttaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre.

Du kan søke 3 ganger i året fra Polar Kraft-fondet og fristene er:

 • Søknadsfrist: 30. mars 2024
 • Søknadsfrist: 30. juni 2024
 • Søknadsfrist: 30. september 2024
 • Søknadsfrist for julefondet er i desember.

Her er vinnerne fra de ulike regionene for høsten 2023:

 • Salten: Strøksnes Grendelag og UL Fram
 • Helgeland: Hoppiranfjordens venner 
 • Bodø: Korrækte Damer
 • Hadsel: Melbu Drillkorps og Melbu Trommedamer
 • Vesterålen: Andenes Skolekorps og Sortland Bueskytterklubb
 • Hålogaland: Tjeldsund Idrettslag
 • Ofoten: Nordpolen Fotballklubb
 • Lofoten: Moskenes Røde Kors og Svolvær Røde Kors

Aktuelt

Støver skolekorps jubler over instrumentkroner


Polar Kraft har delt ut 10.000 kroner til instrumenter og utstyr til Støver skolekorps.

Har bygd et helt kulturhus på dugnad


1,5 million kroner. Et utall dugnadstimer. Belønningen er et fullverdig kulturhus i mini-format.

De lever for øyeblikkene som betyr alt


De topper ingen tabell. De setter ingen avgjørende scoringer på overtid. De lever på ingen måte noen proff-drøm.

Alle saker

Søk støtte fra Polar Kraft-fondet

Jeg godtar følgende forutsetninger for å motta støtte på vegne av min forening/mitt lag:
Hvem kan søke?

Det er bare enheter som driver virksomhet på lokalt eller regionalt plan som kan delta i Polar Kraft-fondet, og som samtidig er registrert i Frivillighetsregisteret.

Foreninger som er paraplyorganisasjoner for lokale lag eller enheter som har aktivitet i hele landet kan derfor ikke delta.

I tillegg må den virksomheten som skal drives være av en bestemt art. Avgrensningene er for det meste, men ikke utelukkende, basert på den kategorisering som registreres i Frivillighetsregisteret. Virksomheter innen kulturfeltet vil bli foretrukket.

Last ned dokument

Søknadskriterer

Laget/foreningen godtar at Polar Kraft-fondet med tilskudd på 10 000 kr utbetales mot at:

 • Innsending av høyoppløselig bilde (god kvalitet) fra foreningens aktivitet som kan benyttes av Polar Kraft i markedsføringen av Polar Kraft-fondet.
 • Deling av post om tildeling på foreningens Facebookside (dersom en slik finnes).
 • Vi aksepterer at Polar Kraft kan kontakte oss med gode tilbud og informasjon om produktet i ettertid.
Powered by FUNN