Strømregningen

Strømregningen

Strømregningen består av tre ulike deler:

Polar Kraft er kraftleverandør og står for kraftleveransen. Ditt lokale nettselskap krever inn nettleie for å transportere den samme kraften frem til deg. Offentlige avgifter er elsertifikat, forbruksavgift og merverdiavgift.

Merverdiavgift gjelder for privatkunder utenfor Nord-Norge.

Kraftpriser uten forbruksavgift fra 1. januar 2004

Nettselskapene har siden 1.1.2004 krevd inn forbruksavgiften. Alle våre priser for levering etter dette er oppgitt uten forbruksavgift. Det betyr ikke at forbrukerne slipper unna forbruksavgiften. Den vil fremkomme som en del av regningen fra den lokale nettleverandøren.

Gjennomfakturering

Hvorvidt du får Kraft og Nett på samme regning avhenger av om vi (eller den valgte kraftleverandøren) gjennomfakturerer kraftleveransen sammen med netteier eller ikke. Polar Kraft er kommet langt i dette arbeidet, og du finner oversikt over hvilke nettselskaper vi gjennomfakturerer med under punktet Gjennomfakturering

Dersom det ikke er etablert avtale om gjennomfakturering mellom de aktuelle aktørene, vil du motta en faktura på kraftleveransen med tilhørende offentlige avgifter (merverdiavgift) fra kraftleverandøren (Polar Kraft) og en faktura fra netteier på nettleien med tilhørende offentlige avgifter (merverdiavgift og forbruksavgift).

Powered by FUNN