Måleravlesning

Måleravlesning

Netteier

Netteier der du bor er ansvarlig for avlesning av strømmåleren din.

Informasjon for kunder hjemmehørende i Narvikregionen, Lofoten, deler av Vesterålen (Sortland, Bø og Øksnes), Bodø og ellers deler av Salten finner du her: 

Oversikt over aktuelle netteiere i landet finner du hos NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat).

Målerverdier

Etter retningslinjer fra myndighetene er netteier tillagt ansvaret med løpende å innhente målerverdier hos deg som kunde. Tidspunkt og hvordan måleravlesningene innhentes på, vil variere.

Myndighetene har fra juli 1999 pålagt den enkelte netteier å innhente målerverdier og fakturere deg som kunde for nettleien minimum 4 ganger i løpet av et år. Denne ordning gjelder imidlertid ikke for husholdninger med et årlig forbruk under 8.000 kWh.

Dersom du mottar en samlet faktura for nettleie og kraft, betaler du for både nettleie og kraft basert på ditt faktiske forbruk. Dersom du mottar en faktura for nettleie og en faktura for kraft, vil faktureringsmetode for kraft avhenge av din kraftleverandør.

Sende inn avlesning

Normalt vil du som kunde kunne velge mellom å sende inn avlesning på mottatt avlesningskort, ringe inn avlesning direkte (strømtelefon) eller bruke Internett. Nærmere informasjon om rutiner og regler rundt måleravlesning kan fås hos den enkelte netteier.

Powered by FUNN