Elsertifikater

Elsertifikater

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater og trådte i kraft fra 1. januar 2012.

Hva betyr elsertifikatordningen for deg?

Som strømkunde blir du pålagt å kjøpe en andel av ditt forbruk gjennom elsertifikatordningen hos din kraftleverandør. Polar Kraft sikrer at rett andel blir kjøpt inn til ditt forbruk og kostnaden legges til din strømpris som del av din strømavtale. Prisen på dette elsertifikatet er avhengig av den tilenhver tid gjeldende innkjøpsprisen på disse sertifikatene.

Hvorfor ble ordningen innført?

Bakgrunnen for elsertifikatordningen er et ønske om økt fornybar kraftproduksjon, som er bra for klimaet, bedrer forsyningssikkerheten og bidrar til økt verdiskapning. Elsertifikatordningen ble innført fordi Norge og Sverige kom fram til en avtale om et felles marked. Ordningen er også et ledd i Norges oppfølging av EUs fornybardirektiv. Det er Stortinget som har vedtatt ordningen gjennom Elsertifikatloven. 

Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.

Hvordan vil kostnaden utvikle seg i årene fremover?

Elsertifikatkostnaden vil øke gradvis frem mot 2020, i takt med at den årlige sertifikatkvoten øker. Deretter vil den gradvis synke mot null i 2035. Sertifikatprisen påvirkes underveis av variasjoner i tilbud og etterspørsel etter strøm, samt av tempoet i utbyggingen av nye kraftverk. Dersom det oppstår en mangel på sertifikater, vil sertifikatprisen øke slik at nye utbyggingsprosjekter kan realiseres. Dersom det tilbys for mange sertifikater, vil prisen på sertifikater synke.

Hvorfor ble ordningen innført?

Bakgrunnen for elsertifikatordningen er et ønske om økt fornybar kraftproduksjon, som er bra for klimaet, bedrer forsyningssikkerheten og bidrar til økt verdiskapning. Elsertifikatordningen ble innført fordi Norge og Sverige kom fram til en avtale om et felles marked. Ordningen er også et ledd i Norges oppfølging av EUs fornybardirektiv. Det er Stortinget som har vedtatt ordningen gjennom Elsertifikatloven.

Powered by FUNN