Elklagenemnda

Elklagenemnda

Polar Kraft er tilknyttet Elklagenemnda, som er etablert av energibedriftene og Forbrukerrådet i fellesskap. Dersom det oppstår en konflinkt som ikke løses direkte av deg som forbrukerkunde og oss som selskap, har du anleding til å klage til Elklagenemnda. 

Se elklagenemnda.no

Som forbrukerkunde kan du også kontakte sertifiseringsorganet via tryggstrømhandel.no

Powered by FUNN