ELHUB

Elhub

Elhub er navnet på Statnetts nye datahub som fra februar 2019 skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.

Hvordan fungerer Elhub?

En sluttkunde – en privatkunde eller bedriftskunde på et målepunkt – forbruker strøm som registreres av en AMS måler (smart strømmåler). Det samlede forbruket hos sluttkunden overføres så til nettselskapet i det aktuelle området og videreføres inn til Elhub. Dette skal skje innen kl. 09.00 påfølgende dag.

Sluttkundens kraftleverandør vil da umiddelbart få tilgang til forbruket, uavhengig av hvor kunden er lokalisert. Dette vil effektivisere kundebehandlingen vesentlig, både i form av behandlingstid og nøyaktighet ved fakturering, leverandørbytter, produktbytter m.m. Sluttkunden vil ganske enkelt få et raskere og mer nøyaktige oppgjør.

Når skal jeg kontakte min kraftleverandør?

Fra 1. februar må du kontakte din kraftleverandør hvis du skal flytte, bytte kraftleverandør eller endre opplysninger som postadresse, fakturaadresse, mobilnummer eller epostadresse. Alt som har med endring av kundeinformasjon og kontrakt å gjøre må meldes til kraftleverandør.

Netteier vil ikke lengre ha mulighet til å endre disse opplysningene, men vil motta oppdatert informasjon fra kraftleverandøren via Elhub. Så meld fra om flytting i god tid, både ved inn og utflytting.

Når skal jeg kontakte min netteier?

Netteier vil fortsatt ha ansvaret for alt som har med selve måleren å gjøre; planlagte strømutkoblinger, spenningsklager, jordfeil, målerfeil osv – altså alle tekniske forhold knyttet til strømnettet og måleren. De har også ansvaret for data knyttet til målepunktet ditt, som f.eks. anleggsadresse.

Hva må jeg gjøre?

Du trenger ikke gjøre noe. Din strømleverandør vil sørge for at all informasjon som angår ditt kundeforhold og målepunkt er oppdatert hos Elhub, og så lenge den informasjonen er korrekt vil alt gå automatisk.

Lesetilgang på Elhub

Via egen pålogging får du som kunde lesetilgang til dine måler- og kundedata i Elhub. Logg på her: plugin.elhub.no (bruk elektronisk id som f.eks. MinID eller bank-ID).

Powered by FUNN