Vesteraalens valgte Polar Fornybar - For oss er dette et konkurransefortrinn i utlandet

Vesteraalens har blitt et internasjonalt merkenavn. Nå styrker de omdømmet med strøm fra Polar Kraft.

Postet 27.09.2021

Du kjenner kanskje Vesteraalens best for fiskebollene. Men gjennom strategisk jobbing og unike produkter har selskapet fra Sortland tatt steget ut i den store verden. I dag har selskapet eget salgskontor i Shanghai. Det produseres et bredt utvalg av sjømatprodukter og ingredienser til det maritime kjøkken og produktene havner på tallerkener i Asia, Nord-Amerika og rundt i Europa. 

- Vi bygger vår virksomhet på å høste ressurser skånsomt fra det arktiske farvannet i regionen vår. Vi er avhengige av naturen, derfor er vi forpliktet til å høste på en bærekraftig måte og utnytte det fulle potensialet av våre ressurser, sier Viktor Johnsen - fabrikkdirektør i Vesteraalens AS.

Alt skjer med base i den fantastiske hvitfisken langs den nordnorske kysten. Og en moderne fabrikk på Sortland.

- En ting som imponerer kundene våre er sporbarheten av produktene. Vi er med på hele kjeden og har kontroll på varene. For oss er dette konkurransefortrinn, sier Viktor Johnsen.

Fornybar energi

Og bærekraft er et begrep som blir stadig viktigere i møter med internasjonale samarbeidspartnere. Hvor kommer fisken fra? Hvordan håndterer dere fiskevelferd? Hvordan kan vi være trygge på at dere videreforedler fisken med 100 prosent fornybar energi?

- Og på det siste spørsmålet kan vi nå legge frem et fornybar-sertifikat. Vi har lenge hatt et samarbeid med Polar Kraft om leveranse av strøm til fabrikken vår. Nå har vi også valgt Polar Fornybar fra Polar Kraft. Det betyr at vi kjøper strøm med opprinnelsesgaranti, sier han.

For et viktig ord i møtene er nå sporbarhet. Altså muligheten til å være trygg på opprinnelsen til de ulike råvarene. Med Polar Fornybar kan man også spore selve energien.

Alle kan gjør litt

- Norsk kraft er jo i prinsippet 100 prosent fornybar. Men det er ikke alltid så enkelt å forklare det i utlandet. Dette gjør det enda enklere å forklare. I tillegg er det en liten kostnad for å være med på å løfte frem fornybar energi over hele Europa. Klimakrisen er i høyeste grad global. Vi i Vesteraalens kan selvsagt ikke redde verden alene, men alle kan gjøre litt. Og for oss er dette et fint bidrag, sier Johnsen.

Opprinnelsesgaranti er en internasjonal merkeordning, hvor forbrukerne får et påslag på prisen og kraftprodusentene belønnes med en høyere pris på fornybar energi. Målet er at kraftprodusenter over hele Europa ser mot fornybare energi-kilder når produksjonen utvides.

- Et system som fungerer! Mer og mer av europeisk kraft er nå fornybar. Selvsagt ikke på samme nivå som i Norge, hvor vann dominerer. Det produseres også mer vindkraft og solenergi. Alt dette sørger jo for at behovet for fossil energi minker, forteller Trond Nygård – som er bedriftsrådgiver i Polar Kraft på lokalkontoret på Sortland.

- Vi ser at flere bedrifter i landsdelen er opptatt av dette med fornybar energi og opprinnelsesgarantier og at de ønsker å handle lokalt og nordnorsk, og det synes vi er gledelig. Det er jo her i nord vi holder til, og vi må bli mer bevist på å handle lokalt for å holde pengene i landsdelen til verdiskapning og bolyst, sier Nygård.

Trond Nygård

Powered by FUNN