- Dette varmer dobbelt nå i jula

Polar Kraft-fondet til Fauske eldresenter.

Postet 09.12.2019

Fauske Eldresenter fikk et varmende besøk på sin siste kulturkafe.

 Hver 14. dag arrangerer «foreningen for Fauske eldresenter» kulturkafe sammen med pensjonistforeningene og Frivillighetssentralen.

 Da selger man kaffe og vafler – servert med levende musikk.

 Men i et gammelt hus er det mye trekk og en varmepumpe har lenge stått på ønskelisten. Da var det ekstra velkomment at Sølvi Tønder Leirvik fra Polar Kraft gikk i «nisse-modus» og stakk innom for å overlevere 10.000 kroner fra Polar Kraft-fondet.

 - Derfor kan vi si det var en gave om varmet ekstra. Nå får vi lavere strømutgifter og et varmere hus, forteller Marianne Zachariassen – som er leder for foreningen.

 - Men Sølvi. Dette betyr jo lavere strømregning og mindre penger til Polar Kraft?

 - Vi i Polar Kraft er selvsagt opptatt av å selge strøm. Men vi er enda mer opptatt av å ta vare på miljøet vårt. Derfor er alle grep som sørger for mindre strømforbruk positivt for oss, sier hun.

 

Her er de andre aktørene som fikk støtte for november;

Narvik-regionen: Narvik Unge Sanitet og prosjektet «ressursvenn».

Pengene går til: Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte kvinner å stå helt alene, uten nettverk. I prosjektet Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen etter overgrepet. Pengene fra fondet skal brukes på aktiviteter - for å sørge for at økonomi ikke blir et hinder for å skape noen gode opplevelser. 

Harstad-regionen: Sørrollnes Grendelag og utbedring av sanitærforholdene på Fabeløya 

Pengene går til: Sørrollnes grendelag eier Fabeløya Lekepark. Parken opplever stadig flere besøkende fra hele distriktet. Derfor har man over tid jobbet med å bygge et servicehus som gjør det enklere for de besøkende i parken. Husbyggingen er godt i gang og det blir offisiellåpning til våren.

Bodø: Bodø Parkour får penger til en ny «stang-park – hvor de kan turne

Pengene går til: For deg som ikke vet hva parkour er omtales det slik i Store norske leksikon.: "Parkour er en urban sport hvor man ved hjelp av forskjellige teknikker bruker kroppen til å komme seg forbi hindre på en rask og effektiv måte." I Bodø får den loikale klubbben 10.000 kroner til innkjøp av stenger for å bygge en ny bane.

Lofoten: BUA Vestvågøy – driver en utstyrssentral og skal kjøpe inn utstyr til utlån.

Pengene går til; BUA Vestvågøy er en utstyrssentral med sport- og friluftsutstyr der alle kan komme og låne utstyr helt gratis. Fokus er på barn og unge.

  • Bidra til økt inkludering
  • Økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter
  • Bidra til et mer miljøvennlig forbruk av fritidsutstyr
  • Bidra til bedre folkehelse
  • Gi alle like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av sosial bakgrunn og status
  • Sørge for at flere kan oppleve gleden i å drive med et mangfold av sport- og fritidsaktiviteter
  • Få flere barn og unge, samt foreldre mer ut på aktiviteter der økonomi ikke skal stå i veien

Med andre ord, midt i blinken for Polar Kraft-fondet.

Vesterålen: Indre Eidsfjord Grendelag – skal kjøpe nye stoler til sitt lokale

Pengen går til: Grendelaget ønsker å oppgradere sine lokale og ønsker at korps, 4H, pensjonistforeningen og barn og ungdom skal bruke huset så mye som mulig. Det har vært utført stor dugnadsinnsats, og laget ønsker nå å få mulighet til å tilby solide, skikkelige stoler til folk. Dette støttes med 10.000 kroner.

Søk støtte

Powered by FUNN