Etablerer elbillader i Kjøpsvik

I tettstedet Kjøpsvik helt sør i Narvik kommune etableres det snart fire nye ladepunkt for elbil. Samarbeidet mellom Narvik kommune og det nasjonale strømselskapet Polar Kraft AS med røtter i Nord-Norge muliggjør etableringen.

Postet 14.07.2020

Rådmann i Narvik, Lars Skjønnås er opptatt av servicetilbudet til kommunens innbyggere, næringsliv og turister. Mange kjører elbil og andelen elbilister vokser, dermed blir lademuligheter langs veien i byer og tettsteder også i Narvik kommune viktig. Lademuligheten som Polar Kraft nå etablerer i Kjøpsvik dekker også langt på vei også kommunens behov i Kjøpsvik, sier han.   

For Polar Kraft er investeringen i Kjøpsvik en viktig brikke i selskapets strategi om å bygge ut ladeinfrastruktur for elbiler i Nord-Norge. Selskapet har nordnorske eiere som er opptatt av å bidra til lokal samfunnsutvikling, spesielt når forholdene ligger til rette for det, slik som her i Kjøpsvik, sier salgssjef i Polar Kraft Frank Sundermeier. I tillegg til det Skjønnås peker på, så vil gjennomreisende på strekningen Hamarøy-Drag-Kjøpsvik-Ballangen nå få et etterlengtet ladetilbud, sier han. 

Avtalen mellom Narvik kommune og Polar Kraft kom i stand etter et initiativ fra rådgiver for næring og utvikling i Narvik kommune, Lennarth Kvernmo. Når denne muligheten dukket opp, så kunne vi ikke si nei, forteller Frank Sundermeier. Her ligger alt til rette for at Polar Kraft får realisert sin ladepunkt strategi, samtidig som at vi sammen med Narvik kommune bidrar til utvikling av lokalsamfunnet, sier han. Det planlagte ladestedet i sentrum av Kjøpsvik etableres i høst utenfor bankbygget der Sparebanken Narvik tidligere hadde fillial. Stasjonen vil dekke ladebehov for de aller fleste typer elbiler.

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (AP) er stolt over den kommende etableringen i søndre del av Narvik kommune. Elbiler trenger ladeinfrastruktur som bidrar til å trekke samfunnet i en «grønn retning». Det er fint at muligheten nå blir etablert i Kjøpsvik med god hjelp fra en solid lokal aktør som Polar Kraft, forteller Edvardsen.

Varaordfører i Narvik, Per Kristian Arntzen (SP) er enig med ordføreren. Etableringen av ladepunktet gir også muligheter for lokalt næringsliv, siden reisende har behov for både mat og drikke mens elbilen lader, sier han. 

BILDE OVER:
SIGNERTE AVTALE: Fra venstre Frank Sundermeier i Polar kraft, varaordfører Per-Kristian Arntzen (SP), rådmann Lars Skjønnås og eiendomssjef Morten Fredheim Hanssen. Foto: 


Narvik kommune

Polar Fornybar

I sommer kan du lade elbilen på Fredvang i Lofoten

Powered by FUNN