Spotpris strøm

Spotpris strøm: Dagens strømpris.

Polar Spot Lavpris

Lurer du på hva strømmen koster i dag? Du kan alltid holde deg oppdatert på spotpris strøm fra Nord Pool Spot. Her kan du sjekke månedlige, daglige og timesbaserte spotpriser slik at du vet hva den kommende strømregningene med spotpris strøm kommer på.

I dag er det kanskje ikke så mye du kan gjøre for å påvirke strømregningen, men etter hvert som ny teknologi kommer på plass vil du kunne styre ditt forbruk ut fra når på døgnet eller hvilken ukedag strømmen er billigst. Og da er spotpris strøm interessant å følge med på.

Digitale strømmålere og spotpris strøm.

Innen 1. januar 2019 skal digitale strømmålere være installert hos alle strømkunder i Norge, noe som er fint for deg som kjøper spotpris strøm. Dette har myndighetene bestemt og det er ditt lokale nettselskap som installerer din nye måler. Mange har vært bekymret for om de nye målerne avgir stråling, men strømmålerne ligger langt innenfor offentlige krav og fastsatte grenseverdier for stråling. Målerne sender normalt fra seg data en gang i timen og kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Er du fremdeles usikker kan du lese mer hos Statens strålevern.

Det blir enklere for deg– særlig hvis du har spotpris strøm.

Du slipper å lese av strømmåleren og du vil få bedre oversikt over strømforbruket. Ved strømbrudd vil det gå automatisk varsel til nettselskapet og feilen kan rettes raskere. Etter hvert vil det åpnes for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket, særlig deg som har avtale om spotpris strøm. I tillegg ser vi at ved å unngå investeringer i kraftnettet spares forbrukeren for ekstraregninger – og det høres jo bra ut.

Men vil du kunne spare strøm?

De nye strømmålerne vil kunne lese av strømmen fra time til time, og i noen tilfeller hvert kvarter. Det vil si at du vil betale ut fra hvor dyr eller billig strømmen er på det tidspunktet du bruker mest. Når du kjøper spotpris strøm, vil du kunne justere strømforbruket ut fra månedlige, daglige og timesbaserte strømpriser. Dermed kan du for eksempel sette i gang vaskemaskinen på dager eller tid på døgnet der strømprisen er lavest. Dette er ikke på plass i dag, men vil komme på sikt, og med spotpris strøm vil du få mest ut av å følge med!

Vurderer du å bytte spotpris strøm avtalen din til en billigere strømleverandør?

Alle strømleverandører kjøper spotpris strøm til samme pris, derfor vil kostnadsforskjellen ligge i påslaget til strømavtalen. Derfor er det viktig å sjekke de forskjellige strømproduktene som tilbys.

Polar Kraft tilbyr avtaler som ivaretar de forskjellige behovene til en strømkunde, både private kunder og bedriftskunder: Vi har fastprisavtalene Polar Fast 1 år, Polar Fast 3 år og Polar Fast 5 år. Vi har flytende priser i forskjellige avtaler med spotpris strøm: Polar Spot, Polar Spot Lavpris og Polar Spot Mobil. Ved å velge Polar Spot (Spotpris strøm) får du til enhver tid en markedsriktig pris, og du trenger ikke bekymre deg om leverandøren tar en høyere fortjeneste enn avtalt! Prisen er inkludert kostnad ved obligatorisk el-sertifikatordning. I tillegg har vi avtaler som medlemsstrøm og Idrettsstrøm, som i Kraft til idretten.

Kraft til idretten

Med Kraft til idretten har du lokal idrett i fokus. Kraft til idretten er et konsept som er utviklet og eid av Polar Kraft. For hver kWh du forbruker med strømavtalen idrettsstrøm går 1 øre i idrettsstøtte til det idrettslaget du velger å støtte. Avtalen har ingen bindingstid og prisen beregnes etterskuddsvis hver måned. Konseptet har til nå generert over 3,8 millioner kroner til idrettslag rundt i Norge. Med idrettsstrøm støtter du ditt utvalgte idrettslag, samtidig som du får en god pris på strømavtalen din. Les mer her.

Den aller billigste avtalen med spotpris strøm

Polar Spot Mobil er en spotpris strømavtale for mobiltelefonbrukere. Denne strømavtalen gir deg spotpris strøm som bestilles og håndteres i Polar Krafts mobilapp: MinStrøm. I appen kan du følge med på den flytende strømprisen og registrere inn forbruket ditt – enkelt og greit!

For å bestille Polar Spot Mobil må du

• ha en smarttelefon (iPhone eller Android)
• installere mobilappen MinStrøm
• gjennomføre bestilling fra mobilappen MinStrøm

Avtalen har ingen bindingstid og faktureres månedlig og etterskuddsvis basert på reelt forbruk. Prisen er inkludert kostnad ved obligatorisk el-sertifikatordning. Produktet forutsetter bruk av e-postfaktura/eFaktura og avtalegiro.

Les mer om MinStrøm og installer her.

Spotpris strøm – Fra Polar Kraft

Spotpris strøm fra Polar Kraft: Polar Spot Mobil.

Nord Pool Spot

Nord Pool Spot er den offisielle strømbørsen der de nordiske strømleverandører kjøper sin strøm, som de deretter videreselger via de forskjellige strømavtalene. Polar Kraft kjøper også sin strøm her og opererer dermed med samme spotpris strøm som alle de andre strømleverandørene i bransjen.

Ved å besøke den offisielle nettsiden nordpoolspot.com finner man månedlige, daglige og timesbaserte strømpriser, som vil være prisgrunnlaget for strømleverandørene.

Geografiske områder

Prisene deles inn i geografiske områder: Oslo (Sørøst-Norge), Kristiansand (Sørvest-Norge), Trondheim (Midt-Norge), Bodø (Nord-Norge) og Bergen (Vest-Norge). Prisen som gjelder for hver enkelt vil altså være bestemt av området man tilhører. Hvilket område man tilhører er bestemt av postnummeret, som kan sjekkes hos de fleste strømleverandører.

Merk at kunder i Nord-Norge slipper å betale moms på grunn av et fritak bestemt i 1969.

Hvor mye av strømregningen min er nettleie?

Nettleien varierer ut fra hvor du bor og hvem som eier nettet du benytter. Noen nettselskap har høy nettleie, andre har lav. Når strømregningen ser høy ut er det greit å vite at strømregningen kan deles i tre, en del strømforbruk, en del nettleie og en del avgifter til staten. De to siste kan ingen av oss påvirke. Polar Kraft selger bare strømmen og kan ikke påvirke nettleien der du bor. Pass på at du får med korrekt nettleie når du sammenlikner priser.

Powered by FUNN