Kundeservice

Strømregningen

 

Hva er estimert forbruk?

Estimert forbruk er en avregning av forventet forbruk i perioden og benyttes når vi mangler måleravlesning. Det forventede forbruket tar utgangspunkt i ditt årsforbruk, som beregnes av din lokale netteier. Når vi mottar avlesninger, tilbakeføres det tidligere estimerte forbruket og du avregnes for reelt forbruk.

 

Blir estimert forbruk fakturert på forskudd?

Nei. Estimert forbruk faktureres etterskuddsvis på samme måte som med målt forbruk.

 

Hva er forskjellen på e-postfaktura, eFaktura og avtalegiro?

E-postfaktura
Polar Kraft sender regningen til din e-postadresse. Du kan sjekke, lagre og/eller skrive ut regningen og du slipper å godkjenne den når du samtidig har avtalegiro. Med avtalegiro skjer betalingen automatisk. Fakturagrunnlaget ligger som PDF-vedlegg i fakturaen.

eFaktura
eFaktura innebærer at strømregningen din blir sendt direkte til din nettbank, og du kan velge å bli varslet på e-post når det skjer. Med mindre du har avtalegiro i kombinasjon med eFaktura, må du logge deg inn i nettbanken og godkjenne regningen før betalingen skjer. Du kan heller ikke se fakturagrunnlaget uten å logge deg på nettbanken.

Avtalegiro
Banken betaler regningen for deg, uten at du trenger å godkjenne først. Du slipper å huske på forfallsdatoer og unngår purringer.

Les mer om avtalegiro her

 

Hvordan oppretter jeg avtalegiro?

 

Hvordan oppretter jeg eFakturaavtale med Polar Kraft?

Polar Kraft tilbyr eFaktura som betalingsmåte. eFaktura innebærer at strømregningen din blir sendt direkte til din nettbank, og du kan velge å bli varslet på e-post når det skjer. Med mindre du har avtalegiro i kombinasjon med eFaktura, må du logge deg inn i nettbanken og godkjenne regningen før betalingen skjer.
Avtale om e-faktura registreres i nettbanken. Da trenger du en e-fakturareferanse som du finner på første side av fakturaen.

 

Hvordan oppretter jeg en avtale om e-postfaktura med Polar Kraft?

Visse produkter har e-postfaktura. Ta kontakt med kundesenteret.

 

Jeg har avtalegiro, men strømregningen er ikke trukket fra kontoen min. Hvorfor?

Den vanligste årsaken er at du kan ha satt beløpsgrensen for lavt da du opprettet avtalegiroen. Du bør i så fall ta kontakt med banken din eller gå i nettbanken for å endre beløpsgrensen. En annen årsak kan være at det ikke var dekning på kontoen på forfallsdatoen.

 

Jeg har hytte/fritidsbolig. Kan jeg få faktura etter faktisk forbruk?

Det går helt greit. Forutsetningen er at du har mulighet for å lese av måleren jevnlig, og helst like ofte som du leser av hjemme.

 

Kan jeg få faktura med fast forfallsdato?

Ja, det er mulig. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 987 02006 eller send en forespørsel til:

kunde@polarkraft.no

 

Når kommer første/neste strømregning?

Vi fakturerer hovedsaklig månedlig og etterskuddsvis. Faktura sendes ut rundt den 10. hver måned, med forfall 14 dager senere.

 

Kan jeg få utsettelse på strømregningen, eller få delt den i to avdrag?

Det går vanligvis helt greit. Forutsetningen er at tidligere strømregninger er gjort opp. Ta kontakt med vårt kundesenter.

Powered by FUNN