Kundeservice

eFaktura ja takk til alle

 

Hva er eFaktura 2.0 -«Ja takk til alle»?

Tjenesten «Ja takk til alle» (JTTA) gjør det enklere å motta eFaktura fra alle som skal sende deg faktura. Med å takke ja til tjenesten JTTA, får du automatisk eFaktura direkte til din nettbank, og slipper å inngå avtale om eFaktura med hver og en leverandør. Du kan reservere deg mot tjenesten for enkelte leverandører, som for eksempel Polar Kraft om du ønsker å motta strømregningen på papir.

Med ja takk til alle vil den som står som mottaker av faktura få oversendt sin strømfaktura rett i nettbanken. Det er bankforbindelsen din som informerer deg om tjenesten og vi anbefaler deg å kontakte banken om du har spørsmål til JTTA.

eFaktura referanse forsvinner

Med JTTA vil eFaktura referansen erstattes med fakturamottakers fødselsnummer. I praksis vil dette si at det er vedkommende som strømabonnementet er registrert på som vil motta eFakturaen til sin nettbank. Det er viktig at du sørger for at vi har korrekt informasjon om deg som mottaker av strømfaktura.

Tjenesten JTTA innføres gradvis fra bankene og vårt ståsted:

  • Fra 1. desember vil du med JTTA få eFaktura automatisk inn i din nettbank.
  • Fra 15. mai vil tjenesten være på plass i sin helhet både hos bankene og hos oss.

Har du spørsmål om tjenesten anbefaler vi deg å kontakte din bank.

NB! Motta eFakturaer «på vegne av»

Endringen per 1. desember gjør at det ikke lenger er mulig å motta eFaktura «på vegne av» andre. Dersom du ønsker at eFaktura skal sendes til andre enn deg selv, må dette avtales direkte med eFakturautsteder. Det kan også være at din nettbanktilbyder har løsninger der du kan gi fullmakt til andre personer for å se og behandle eFakturaer på dine vegne. Ta kontakt med banken din for å høre hvilke muligheter du har.

Dersom du har inngått «Ja takk til alle» før 1. desember og allerede i dag mottar fakturaer «på vegne av» andre enn deg selv, vil mange av disse bli distribuert som før i en overgangsperiode.

 

 

Hvorfor får jeg regningene mine i nettbanken/app? Jeg har ikke bedt om dette!

Det betyr at du har gitt et generelt samtykke til eFaktura til din betalingsflate som er tilknyttet tjenesten. eFaktura er en felles tjeneste der nye eFaktura blir synlig i alle betalingsflater du benytter.

 

Hvorfor har enkelte brukere fått andres eFaktura i nettbanken?

Det er mulig med eFaktura Ja takk til bestemte å inngå avtale om mottak av eFaktura på vegne av en annen. Dette er funksjonalitet som gradvis vil  forsvinne med innføring av generell aksept «Ja takk til alle» der utsteder finner deg som kunde i dette registeret og kan sende første faktura som eFaktura. Det samme kan også inntreffe hvis utsteder har feil informasjon om deg som kunde når han søker i ovennevnte register. Det er derfor viktig å være bevisst på at opplysninger du har registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura er korrekt.

 

Hvorfor får jeg regninger på papir? Jeg har samtykket til «Ja takk til alle»

For at du skal motta eFaktura må utsteder støtte ny funksjonalitet for Ja takk til alle. Det jobbes med at dette skal rulles ut hos alle fakturautstedere.

 

Hvorfor mottar jeg min mors fakturaer på eFaktura?

Har du tidligere akseptert mottak av eFaktura ved betaling av din mors faktura i din betalingsflate? Eventuelt må du sjekke hva slags opplysninger som er registrert i din betalingsflate knyttet til eFaktura for å sikre at de tilhører deg og ikke din mor.

 

Jeg finner ikke noe sted å melde meg på «Ja takk til alle» i min bank?

De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av- og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 

Hvor kan jeg melde meg av «Ja takk til alle»?

De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av-og påmelding skal tilbys i alle betalingsflater.

 

Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?

Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av «Ja takk til alle» (epost, mobil, adresse og fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.

Spørsmål og svar

Her vil du finne svar på spørsmål som vår kundeservice ofte får. Klikk deg inn på et emne og finn svar på det du lurer på.

Min side

Strømregningen

eFaktura ja takk til alle

Strømavtaler

Flytting

Polar Eco - live forbruk

Polar Lading

Smartlading

Live

Polar Kraft-appen

Powered by FUNN