Personvern

Personvernerklæring for Polar Kraft

Vi samler inn og bruker personopplysninger, det vil si opplysninger som kan knyttes til deg når du benytter deg av våre produkter og tjenester. Vi behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte, slik at ditt personvern ivaretas med gjeldende personvernlovgivning.

Behandlingsansvarlig

Polar kraft AS, ved daglig leder, er ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen.

Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig:

Polar Kraft AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
Telefon: 987 02006

 Polar Kraft har et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Polar Kraft behandler personopplysninger om deg.

Kontaktinformasjon Personvernombud:

Peder Songedal
E-postadresse personvern: personvern@polarkraft.no merkes DPO eller Personvernombud.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Opplysninger fra deg

Vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtale om å levere våre produkter og tjenester til avtalte vilkår, og til potensielle kunder. Opplysningene vil være; navn, mobilnummer, leveringsadresse for strøm, faktureringsadresse, e-postadresse, fødselsdato, bankkontonummer, tilknyttet idrettslag (dersom du velger Idrettsstrøm), og informasjon om dine produkter og tjenester. Opplysningene får vi direkte fra deg eller via tredjepart som du har gitt samtykke til.

Vi samler også inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har fått fra deg gjennom møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post og skjema fra vår hjemmeside.

Fra hjemmesiden samler vi inn IP-adresse og handlinger som utføres på siden. IP adressen er anonymisert.

Vi kan gjennomføre kundeundersøkelser som du blir invitert il å delta i. Dine svare og personopplysninger beskyttes i tråd med gjeldende personvernlovgivning slik at det er trygt for deg å delta. Når du deltar på kundeundersøkelse samtykker du til å at vi kan behandle svarene dine til å forbedre oss.

Om du søker på stillinger hos oss, lagrer vi ditt navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, attester og referanser inntil du får tilbakemelding om at stillinger er besatt. I enkelte tilfeller oppbevarer vi disse opplysningene når søker ber om det og med grunnlag av samtykke fra deg.

Opplysninger fra andre

Vi innhenter kredittopplysninger fra vårt kredittopplysningsbyrå for å vurdere om du kan inngå strømavtale med oss, det er en betingelse for å kjøpe produkter og tjenester fra oss.

Blir du kontaktet ved telefon med forespørsel om å inngå strømavtale med oss har vi innhentet opplysninger om deg fra den som flytter ut av bolig du skal flytte inn i eller overta.

Ditt fødselsnummer/D-nummer hentes fra Det Sentrale Folkeregisteret og registreres hos oss for å identifisere deg. Fødselsnummeret er ikke synlig og brukes aldri i skriftlig eller elektronisk kommunikasjon.

Elektronisk kommunikasjon

Kundeinformasjon

Vi sender deg informasjon som er viktig og nyttig for ditt kundeforhold for på yte god kundeservice. For at du raskt og enkelt skal få informasjon sendes dette via e-post og SMS. Eksempel på dette kan være prisendringer, betalingsalternativer, informasjon om Min side, informasjon om Polar Kraft-appen, endring av strømtariff, informasjon om strømprisutvikling eller informere deg om andre nyttige tips og råd.

Markedsføringshenvendelser

Om du har et eksisterende kundeforhold med oss

Når vi sender deg informasjon om nye produkter eller tjenester benytter vi e-post og SMS. Du kan reservere deg mot dette på Min Side, i Polar Kraft-appen eller ved å kontakte vårt kundesenter. Oversikt over dine samtykker finner du på Min Side eller i Polar Kraft-appen.

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post som inneholder informasjon om nye produkter, tilleggsprodukter eller tjenester som vi lanserer. Når du aksepterer å motta nyhetsbrev samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet vårt på en lenke som følger med eller ved å kontakte oss.

Om du ikke har et kundeforhold med oss

Vi kjøper kundelister fra våre samarbeidspartnere til bruk i vår salgsvirksomhet. Da vil en av våre selgere kontakte deg, listen inneholder ditt navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Kontakten er en interesseavveining som tar utgangspunkt i markedsføringsloven som tillater telefonsalg uten forhåndssamtykke.

Vi kan kontakte deg med bakgrunn i opplysninger vi har fått fra andre. Som når du flytter inn i ny bolig eller overtar ansvaret for bolig og vi har fått ditt navn og mobilnummer fra den som flytter ut.

Ved å delta i våre konkurranser gir du oss ditt samtykke til å offentliggjøre ditt navn om du vinner, og til at vi kan kontakte deg. All informasjon du gir oss behandles konfidensielt og vil ikke deles med andre.

Polar Kraft-appen

Vi tilbyr mobilapp til våre kunder, hvor bruken av Polar Kraft-appen innebærer behandling av personopplysninger. Når du laster ned Polar Kraft-appen vil du få informasjon om hva du da samtykker til og hva Polar Kraft kan få tilgang til via din telefon. Vi bruker Firebase som registrerer hvordan du bruker vårt app produkt i Polar Kraft, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Bruk av Polar Kraft-appen forutsetter at strømkunde aksepterer behandling av personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenester i Polar Kraft.

Personopplysninger nødvendig for registrering: Navn, adresse, fødselsnummer og e-postadresse.

Personopplysninger nødvendig for å vise informasjon om kundeforholdet: Adresse, forbruksdata og faktura. Personopplysninger som selskapet samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har gode rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.)

Tjenester fra andre selskaper tilbudt i Polar Kraft-appen.

Du kan kjøpe og bruke tjenester som vi tilbyr i samarbeid med andre selskaper. Dersom en slik tjeneste innebærer at du må gi dine personopplysninger til et annet selskap, er det dette selskapet som vil være behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. Kjøp av slike tjenester innebærer at vi utleverer dine personalia og kontaktinformasjon til disse selskapene slik at kjøpet kan verifiseres at du kan ta i bruk tjenesten. Vi mottar ikke personopplysningene du gir til disse selskapene med mindre du har samtykket til det.

Ved kjøp av smartlading oppgir du ditt navn, e-post adresse og adresse. Du gir oss tilgang til din elbil og den tjenesten din bilprodusent har for å smartlade. Informasjon benyttes kun en gang for oppkobling og lagres ikke av oss. Dette skjer ved ditt samtykke. Vi benytter elbil data for å beregne optimal ladeplan og overvåke ytelsen til vår smartladingstjeneste. (elbilstatus, ladetilstand, telemetridata og GPS posisjon for elbilen. GPS posisjonsdata lagres aldri av oss. Vi har databehandler avtale med vår leverandør.

Ved kjøp av LIVE gir du tilgang til din strømmåler  gjennom HAN porten. Gjennom LIVE får du tilgang på ditt strømforbruk i sanntid, ditt sanntidsforbruk lagres for et døgn.

Din bruk av Polar Kraft-appen innebærer ikke at vi utleverer dine personopplysninger til andre, med mindre vi er pålagt det gjennom lov eller via andre behandlingsgrunnlag.

Statistikk fra vår nettside

Vi innhenter anonymisert besøksstatistikk fra vår nettside ved bruk av Informasjonskapsler/cookies. Hensikten er å innhente informasjon om hvordan besøkende bruker vår nettside for å forbedre vårt nettsted.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Du får spørsmål om å samtykke til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler, endrer du innstillingene i nettleseren din.

Vi benytter Google Analytics for å sammenstille statistikken. Statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Statistikken gir informasjon om hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym og kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson 

Når du logger deg inn på Min side ser vi din bruker-ID men opplysningene vi samler inn knyttes aldri til deg som person.

Navn

Brukes til

ASP.NET_SessionId
Value: XXX

Dette er en såkalt sesjonscookie som er nødvendig for at nettstedet skal fungere. Denne settes når en besøkende kommer inn på nettstedet, og slettes igjen med en gang brukeren lukker nettleseren.

Google Analytics
_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Dette er tredjeparts cookies fra Google Analytics. Disse brukes for å gi oss informasjon om hvordan nettstedet brukes.

 

Utlevering av dine personopplysninger

Vi kan dele personopplysninger med andre, med da er dette strengt regulert og skal gjøres på en sikker måte slik at kravene i personvernforordningen tilfredsstilles Utenom forholdene som beskrevet under, selger eller deler vi ikke data med noen tredjepart der det ikke er lovpålagt.

Eksterne databehandlere

Vi oppretter databehandleravtaler med leverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne. Avtalene regulerer hvordan dataene skal behandles å vegne av Polar Kraft. Dette er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige forretningsprosessene som skal til for å utøve vår virksomhet. Vi bruker følgende databehandlere eller kategorier av databehandlere:

Strømavtale, Fakturering/avregning (Hansen CX, Evry, iTeam, Link Mobility og innfordring og kredittopplysninger Dun & Bradstreet, Intrum, VFS (Visma Financial Solutions

Vi har databehandleravtaler med markedsføringsselskap og salgsselskap som leverandører av ulike tjenester og /eller produkter du som kunde får levert fra Polar Kraft. Alle leverandørene må tilfredsstille kravene i personvernforordningen og følge sikkerhetsstandarder for datasikkerhet.

 Vi kan sende opplysningene dine videre til våre underleverandører og andre databehandlere med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. Vi inngår databehandleravtaler med slike leverandører. 

Lovpålagt offentliggjøring

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at offentliggjøringen er nødvendig for å ivareta våre interesser, f.eks. i forbindelse med rettslige prosesser.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for.

Foreldelsesloven pålegger oss å oppbevare dine personopplysninger i tre år for å kunne utføre eventuelle korrigeringer i forbruket ditt tilbake i tid.

Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare transaksjonsdata i fem år.

Dersom du har blitt kontaktet av oss i forbindelse med telefonsalg, oppbevarer vi informasjon om våre oppringninger for å forhindre gjentatte oppringninger til samme person, denne informasjon lagres i tre måneder.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller gi mer informasjon før vi lar det ta i bruk dine rettigheter. For å benytte deg av dine rettigheter kan du benytte Min Side eller kontakte kundesenteret. Forespørselen behandles senest innen 30 dager. Er det nødvendig med lengre behandlingstid vil du få beskjed om dette med årsak til forsinkelsen. 

Innsyn og retting

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, og kreve at mangelfulle eller uriktig opplysninger skal rettes eller slettes. Du har tilgang til din kontaktinformasjon på Min Side. Du kan be om innsyn i øvrige opplysninger vi har om deg og ditt kundeforhold.

Sletting

I særlige tilfeller kan du be os slette opplysninger om deg selv, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Innsigelse

Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine, hvor behandlingen ikke er strengt talt nødvendig eller hvor behandlingen ikke er pålagt gjennom lov eller forskrift

Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og /eller direkte markedsføring.

 Dataportabilitet

Du har rett til å be om overføring av personopplysningene dine og om mulig videresende disse direkte til en annen dataansvarlig når dette er relevant.

Endring av erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. Denne ble sist endret 1.juni 2023.

Klage

Datatilsynet er gjeldende tilsynsmyndighet for personopplysningssikkerhet. Dersom du opplever noe du mener er brudd på regelverket, skal du først kontakte Polar Kraft. Hvis du mener at vår tilbakemelding er utilstrekkelig, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Pr post: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Pr e-post: postkasse@datatilsynet.no. 

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vårt kundesenter.

Behandlingsansvarlig:

Polar Kraft AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Har du spørsmål om dine opplysninger, eller ønsker ytterligere informasjon om ditt personvern er du velkommen til å kontakte vårt kundesenter på telefon, e-post eller per brev.

Powered by FUNN