Stoppe klimaendringene

Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre litt. Her kan du lese noe om hva Polar Kraft gjør

Det vil være pretensiøst å hevde at Polar Kraft alene kan stoppe klimaendringene. Ingen kan klare den jobben alene.

Det vi derimot vet, er at små grep hos veldig mange kan gjøre store utslag. Og at bedrifter og enkeltpersoner som går opp veien kan inspirere andre til å gjøre disse grepene.

Slik Norge har inspirert verdens bilprodusenter til å forsere elbil-produksjonen. Slik vår kunde NB Engros har gjort bærekraft både til et varemerke og et konkurransefortrinn.

Vi i Polar Kraft forsøker også å gjøre litt.

Derfor ble nylig alle våre kontorer Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har gjort en lang rekke grep ved våre kontorer som gjør at vi bruker litt mindre strøm. Vi er blitt flinkere til å kildesortere. Og alle de små grepene vi alle må gjøre hvis det skal monne i den store sammenhengen.

Derfor kjører vi felles dugnad i Polar Kraft hver vår hvor vi rydder strender.

Derfor prioriterer vi alltid de som også tenker bærekraft når de søker etter penger i Polar Kraft-fondet.

Powered by FUNN