Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med å skape et bærekraftig samfunn må nye og sterke partnerskap på plass.

Myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn må samarbeide for å oppnå en bærekraftig utvikling.

For oss er dette noe som ligger i vårt «DNA». Polar Kraft ble stiftet som et samarbeid mellom flere store kraftselskaper – og har selv sett nytten av å ha muskler til å tenke stort.

Vi har i dag velfungerende samarbeid i en rekke prosjekter. Vi er med i Bodø Glimt og BDO’s nettverk Gameplan Impact. Hele formålet med prosjektet GI ALT er at man gjennom innovative partnerskap skal skape grønne byer i verdensklasse, og her deltar 14 spennende bedrifter fra Bodøs næringsliv.

Energi Norge representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Her er vi selvsagt medlem. Energi Norge har som mål å elektrifisere Norge. Dette målet stiller vi oss bak og skal være med å bidra.

https://www.energinorge.no/Fullelektrisk/

Powered by FUNN