Ren energi for alle

For oss i Polar Kraft er et av våre viktigste mål å øke andelen av fornybar energi, hos alle våre kunder.

Hele Polar Kraft er tuftet på ren energi.

Tilgang på energi står i sentrum av nesten alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Enten det dreier seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller mulighetene for økt inntekt.

Verden trenger ren energi. For alle. I dag bruker rundt 3 milliarder mennesker forurensende energi, og 840 millioner mennesker lever uten tilgang til elektrisitet.

Ved å øke investeringene i fornybar energi bidrar vi til å gjøre ren energi tilgjengelig for alle. Man sikrer en bærekraftig utvikling for fremtiden. 

Våre tre eiere er Nord-Norges største energiprodusenter, SKS, Nordkraft og Lofotkraft. De produserer utelukkende fornybar energi. For oss i Polar Kraft er et av våre viktigste mål å øke andelen av fornybar energi, hos alle våre kunder.

Ved å tilby Polar Fornybar gir vi våre kunder muligheten til å ta et aktivt valg for miljøet og stimulere til etterspørsel av fornybar energi. Ved å velge Polar Fornybar sikrer du at det produseres like mye fornybar strøm som du forbruker. Velger du Polar Fornybar fra oss sørger vi for at Heggmoen kraftverk i Bodø produserer fornybar energi tilsvarende ditt forbruk.

Plusskunde

Flere privatpersoner ser på muligheter for å redusere sine strømkostnader. En løsning som blir mer og mer vanlig er å produsere strøm til eget forbruk og på den måten redusere sine kostnader. 

En typisk plusskunde har f.eks et solcelleanlegg som produserer strøm på boligen eller på fritidsboligen sin, som i enkelte perioder produserer mer strøm enn de forbruker selv. Dermed kan de selge strøm tilbake på nettet.

Polar Kraft har flere kunder som produserer strøm til eget forbruk og selger overskuddsenergien.

Smart By prosjekter

Vi er en aktiv partner i Smart-By prosjekter både i Bodø og Narvik. Ved å bidra her kan vi bruke vår kompetanse til å gi privatpersoner og bedrifter anledning til å overvåke, styre og fjernstyre eget strømforbruk.

Ladetorg

En stadig større del av bilparken består nå av el-biler. Dette har gitt et stort behov for ladeløsninger. Vi ønsker å legge til rette for gode ladeløsninger både til private, bedrifter, borettslag og offentlige steder. Foreløpig har vi etablert ladetorg på City Nord i Bodø, i Sulitjelma og på Sortland. Her vil det komme en rekke nye tilbud fremover.

Powered by FUNN