Polar kraft og FNs bærekraftsmål

Polar kraft er en nordnorsk strømleverandør som ønsker å ta ansvar for det samfunnet vi er en del av.

Polar kraft er en nordnorsk strømleverandør som ønsker å ta ansvar for det samfunnet vi er en del av.

Vi skal være mer enn kun en strømregning.

Vi tror på en grønn fremtid, og skal gjøre vårt for å bidra til et bærekraftig samfunn.

 

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Powered by FUNN