Polar Kraft ble sertifisert som et «Trygg Strømhandel»-selskap på første forsøk

- Dette er vi ekstra stolte over

Postet 03.09.2021

Sertifiseringsordningen er et nytt initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av Det Norske Veritas.

- Målet med ordningen er å sikre kvaliteten på blant annet salg av strømprodukter, markedsføring og produktinformasjon. For vår del var det nyttig å gå gjennom vår kundereise – for å kvalitetssikre at vi leverer det vi lover. Og vi er stolte over å kunne sette nok et kvalitetsstempel på Polar Kraft, sier Herold Myrland – administrerende direktør i selskapet. 

Herold_Myrland_Polar_Kraft

Tidligere har Polar Kraft vært blant selskapene i Norge som har scoret høyest på både lojalitet og tilfredshet hos kundene sine på den såkalte Barcode-listen, en parallellmåling til Norsk Kundebarometer.

Blant de som er godkjent med «Trygg Strømhandel»-sertifisering, måtte flere aktører gjøre grep rundt sin markedsføring og sin prisstruktur.

- For vår del var det bare noen rutine- og prosessbeskrivelser som måtte endres. Men både vår markedsføring og vår prisstruktur ble godkjent uten endringer, sier Myrland.

I en prissensitiv bransje har nettopp aggressiv markedsføring og en prisstruktur som er vanskelig å forstå, vært blant virkemidlene for å lokke kunder.

- Vi i Polar Kraft er en aktør med få saker behandlet hos Forbrukerrådet og Elklagenemnda. Vi leverer konkurransedyktige priser. Men for oss er det også særdeles viktig å være med på å bygge bærekraftige lokalsamfunn i våre nærområder. Da kan vi heller ikke tillate oss å ta snarveier til nye kundeforhold, sier Myrland.

Han synes det er godt å få på plass sertifiseringen.

- Å få dette kvalitetsstemplet er en trygghet for oss og for deg som kunde!

Trygg Strømhandel

Sertifiseringsordningen Trygg strømhandel ble etablert i 2020. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv.

- Vi ønsker at Trygg Strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør. Samtidig gir vi leverandørene et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi, legger vekt på tilliten til bransjen som et annet viktig mål.

- Det er viktig for oss at kunden kan stole på oss som bransje og det enkelte selskap som leverandør. Vi håper å få med oss enda flere selskaper i tiden som kommer, sier Lockert.

DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. Av 33 påmeldte selskaper, er nå 24 sertifisert. De øvrige har ikke bestått kravene eller bedt om mer tid. -

Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

Revisjonen DNV har hatt med de sertifiserte selskapene har medført at flere har justert sin markedsføring og hvordan de presenterer aktuelle strømavtaler.

Her er de viktigste kravene i Trygg Strømhandel

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv
  • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
  • Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et selskap følger gitte spilleregler. Selskapene som er sertifisert etter Trygg strømhandel har bevist at de har en systematisk tilnærming til sitt kundearbeid og at de jobber for kontinuerlig å forbedre sine rutiner. Sertifiseringen er femårig og selskapene har en årlig rapporteringsplikt til DNV. Selskapene har mottatt et sertifikat og et sertifiseringsmerke som de kan bruke i sin markedsføring.


OM PARTENE

Polar Kraft er et nordnorsk kraftselskap som inngår i kraftkonsernet Yve sammen med Kraftriket. Yve er eid av Nordkraft, Lofotkraft og Salten Kraftsamband, sammen med de tidligere eierne av Kraftriket. Selskapet har kontorer på åtte ulike plasser rundt i Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Harstad.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

Distriktsenergi er en medlemsorganisasjon for norske kraftselskaper, herunder de som driver med strømsalg. Distriktsenergi skal styrke medlemsbedriftenes posisjon og bidra til lokal verdiskaping.

DNV er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV har siden 1864 levert sertifisering i en rekke bransjer.

For mer informasjon om Trygg Strømhandel

Powered by FUNN