Strømpriser og strømmarkedet

I løpet av sommeren og høsten har forskjellene mellom strømprisen i Nord-Norge og Sør-Norge vært enorme. Mens det i sør har vært tørt vær, har vi i Nord-Norge fått en rekordhøy magasinfylling på grunn av vått vær. Dette har igjen ført til at vi har hatt en relativt lang periode med svært lave strømpriser i nord.

Postet 18.10.2022

Lavere magasinfylling enn forventet

Prognoser for Nord-Norge har tidligere vist nesten fulle magasiner. Den siste tiden har vi fått mindre nedbør, og dette har ført til at vannmagasinene har noe lavere fylling enn det som var forventet.

Svingende strømpris

I kombinasjon med lite vind og høyere priser i Sverige, har strømprisen i perioder steget betydelig. Vi ser også at dersom vi får perioder med mye vind, så kan prisene svinge betydelig nedover i perioder. 

Forventer høyere strømpriser fremover

Europeiske priser er sterkt påvirket av krigen i Ukraina og Russlands reduksjon av gassleveransen til Europa. Gassprisene har på grunn av dette steget betydelig, og frykten for hva som skjer til vinteren gjør at risikopremien på gasspris er svært høy. Bortfall av Russisk gass i tillegg til at Tyskland er midt i det grønne skiftet med å fase ut kullkraft og kjernekraft, har ført de Europeiske prisene opp på rekordhøye nivåer.

På grunn av den geopolitiske situasjonen i Europa med krig og stigende gasspriser er det forventet at strømprisene vil fortsette på et høyere nivå enn det vi har sett den siste tiden.

Få kontroll og oversikt med Min Side

Min Side gir deg oversikt over bedriftens strømforbruk, tilgang til fakturaer og mye mer. Har du behov for bistand med innlogging – ta kontakt med oss på 987 02006, eller bedrift@polarkraft.no.

Strømstøtte for bedrifter

Regjeringen har lagt frem forslag til en støttepakke for næringslivet. Pakken inneholder blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe de mest utsatte bedriftene i en overgangsperiode. Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Skyhøye strømpriser har medført at regjeringen innførte ordningen for strømstøtte. Ordningen skal hjelpe husholdninger og enkelte andre grupper økonomisk i perioder med ekstremt høy strømpris. Klikk her for å lese mer om ordningen for strømstøtte.

Powered by FUNN