Polar Kraft etablerer seg på Helgeland!

- Polar Kraft med viktig støtte til Polarsirkelen Lufthavnutvkling (PLU).

Postet 07.03.2022

- Polar Kraft AS er et nasjonalt strømselskap med et solid nordnorsk lokalt fotfeste. Om kort tid etablerer vi et helt nytt kontor i Mo i Rana, som vil ha et spesielt fokus på Helgeland forteller salgssjef i Polar Kraft, Frank Sundermeier.

Polar Krafts mål er å bli den foretrukne strømleverandøren i Nord-Norge, gjennom svært konkurransedyktige priser, et sterkt samfunnsengasjement, lokalt eierskap, samt høy kompetanse og høy kundetilfredshet.

Kontor i Mo i Rana, samfunnsengasjement og PLU

Vi har registrert den fantastiske entusiasmen som har ført til de mange industrietableringene som er på tur til å etablere seg på Helgeland. Det ønsker vi å ta del i. Vi ser dette sammen med vårt ønske om å bli en tydelig samfunnsaktør i regionen og viser dette bl.a. gjennom vår støtte til Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU), sier Herold Myrland, administrerende direktør i Polar Kraft. – Polar Kraft ønsker å være med på spleiselaget som gir Helgeland og Nord-Norge et viktig knutepunkt for bedre kommunikasjon. 

- Vi vil bidra til attraktive lokalsamfunn, ikke bare gjennom støtte til PLU, men også gjennom sponsorstøtte til barn, unge og frivillige, sier Myrland og fortsetter - for å synliggjøre at vi mener alvor med vår satsning og for å bli med på dette industrieventyret her på Helgeland, har vi det siste året jobbet med en plan for å etablere kontor i Mo i Rana.

Hva kan Polar Kraft tilby som ingen andre strømselskap kan?

Vi har produkter og konsepter som skiller oss ut fra resten av strømbransjen og som gjør at kundene velger oss på bakgrunn av flere faktorer enn bare pris. Sundermeier forklarer:

- Vårt idrettskonsept Kraft til idretten og produktet Idrettsstrøm har skapt store overskrifter flere steder i Norge, og vi ønsker nå å vise Helgeland hvordan man kan forene en smart strømavtale med bidrag til idretten. Kjøper du Idrettsstrøm hos Polar Kraft velger du hvilket idrettslag som skal få 1 øre pr. kWh strøm du bruker. Hvert eneste år i februar betales disse pengene ut til lag og foreninger. For 2021 ble det utbetalt 2,7 millioner, og totalt er det betalt ut over 13 millioner kroner de siste årene.

Polar Kraft ønsker å bli en tydelig næringsaktør i Rana

- Vi ser viktigheten av arbeidet og spleiselaget som er gjort i PLU, og ser med stor interesse på alt som skjer på Helgeland. Spesielt med tanke på samfunnsansvar, fornybar energi og bærekraftige næringer. Dette er viktige ingredienser for å bli en tydelig næringsaktør i Rana, avslutter salgssjef Sundermeier og adm.dir Myrland.


Om Polar Kraft

Polar Kraft AS er et nasjonalt strømselskap med et solid nordnorsk lokalt fotfeste. Selskapet har kontorer i Bodø, Fauske, Svolvær, Sortland, Myre, Harstad, Ballangen og Narvik. Polar Kraft har et sterkt samfunnsengasjement og stort fokus for å bidra til et bærekraftig samfunn.

Selskapet er sertifisert gjennom Trygg Strømhandel, som Great Place To Work og Miljøfyrtårn, og jobber etter utvalgte bærekraftsmål nedsatt av FN.

I august 2021 slo Polar Kraft sin strømsalgsvirksomhet sammen med strømselskapet Kraftriket og ble dermed ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Tilstedeværelse lokalt er selve fundamentet for begge selskap. Polar Kraft og Kraftriket har etablert et felles eierselskap – strømkonsernet Yve AS. Eiere av Yve AS er de samme lokale energiselskapene og kommuner som tidligere var eiere av henholdsvis Polar Kraft og Kraftriket. 

 

Kontaktinformasjon

Frank Sundermeier, salgssjef Polar Kraft, tlf. 975 98 405
Herold Myrland, adm. dir. Polar Kraft, tlf. 915 93 333

Powered by FUNN