Fortvilte bedriftskunder ringer Polar Kraft

Dårlig beskyttelse for små bedrifter

I møte med uredelige strømselskaper finnes det hjelp å få for den gjengse forbruker. Men små og mellomstore bedrifter har ikke angrerett og har lite å stille opp med dersom de blir lurt.

Postet 13.12.2019

I flere omganger har Fagtidsskriftet Energi tatt for seg ulike uredelige aktører på strømmarkedet. Og ved flere anledninger har både forbrukere, energiselskap og bedrifter etterlyst bedre kontroll med hvilke aktører som får lov til å selge strøm.

For en privat forbruker er det blant annet mulig å klage forhold inn til Forbrukertilsynet og Elklagenemnda, og å få hjelp av Forbrukerrådet. Men for bedrifter er det annerledes. Det kan koste penger og ressurser for både energiselskap og bedrifter som blir utsatt for uredelige aktører, og det finnes lite hjelp å få dersom man ikke tar det for retten.

Koster ressurser

Forretningsplanen til flere av de uærlige aktørene på strømmarkedet synes å være en satsing på små og mellomstore bedrifter. Bedrifter som ikke har angrerett, og verken tid eller ressurser å sette av til en rettsprosess.

Fortvilte kunder ringer Polar Kraft

Salgsrådgiver for bedriftsmarkedet i Polar Kraft, Geir Rishaug, forteller til Energi at de blant annet har hatt flere saker i Lofoten med fortvilte bedriftskunder som har følt seg lurt av selskapet Power1, som nå har skiftet navn til Elevo; et selskap Energi har omtalt tidligere.

– Når vi mister kunder tar vi kontakt med dem. I mange av disse tilfellene aner de ikke at de har byttet leverandør. Eller så er det de som tar kontakt med oss og sier de har fått en rar faktura, sier han.

Polar Kraft hadde i slutten av september mellom 15 og 20 bedriftskunder som uten viten eller vilje hadde byttet leverandør. Bedriftene som stort sett er små og mellomstore bedrifter i fiskeri- og turistnæringen har henvendt seg til det lokale selskapet for hjelp, men det har vært vanskelig også for Polar Kraft.

– Det har vært veldig mye jobb for oss og vi har brukt mye ressurser, men vi vil jo gjerne pleie kundene. De aner ikke at de har inngått en ny avtale som det er umulig å komme seg ut av. Dette er kunder i primærnæring som har sagt ja til en gratis «analyse» som viser seg å være en strømavtale med binding, sier Rishaug. 

Daglig leder i Power1/Elevo, Christophe Drouillet, sier til Energi at de er klar over at var noen problemer med noen kunder før sommeren. Men han mener de sakene har løst seg, og sier at «analyseproduktet» også var tatt av markedet før sommeren.

Privat redning

Dersom det hadde vært snakk om forbrukere kunne Polar Kraft ha sendt kundene videre til klageinstanser og forbrukertjenester som kunne ha hjulpet. Men fordi det dreier seg om bedriftskunder besluttet man å få hjelp fra det private selskapet, Trygg Handel, som tilbyr tjenester til svindlede bedrifter. De har tatt sakene videre og i flere av tilfellene har det lønnet seg for bedriftene å nekte å betale. Ifølge Trygg Handel har nemlig en uærlig aktør lite å tjene på å stille opp i en eventuell rettsak for å få betalt fakturaene, som i de fleste tilfeller er relativt beskjedne.

De mener likevel at rettighetene til små og mellomstore selskaper er for dårlige, og at det burde vært flere steder man kan henvende seg for hjelp. – Utenom Trygg Handel er det ingen jeg kjenner til som kan hjelpe, uavhengig om bedriften er stor eller liten. Det må kanskje være et fagforbund. Det er opp til dem selv å løse saken, sier Øyvind Waardal i Trygg Handel.

Han mener det ikke er normalt at alle bedrifter har kompetanse til å takle slike saker uten uforholdsmessig ressursbruk, og at det gjør at visse aktører lukter lettjente penger. Som mange andre etterlyser han bedre kontroll med aktørene, men tror også det kan finnes andre løsninger. 

– Det er så utrolig mye problemer med avtaleinngåelser for strøm, mobil og forsikring, så angrerett burde kanskje vært innført. Hadde det vært angrerett ville det vært en fordel for veldig mange. Så burde man gjort en bakgrunnssjekk av styrene i disse selskapene. Det skal ikke mye til før man finner ut om man har opptrådt uærlig i samme bransje tidligere, sier Waardal.

På vei mot bedre tider?

I forrige utgave av Energi kom det frem at NVE verken synes det er for lett å få konsesjon, eller for vanskelig å miste den. Det viktigste for direktoratet er at strømselskaper må forholde seg til energiloven og at det ikke lages urimelige barrierer.

Men for små bedrifter går det trolig mot bedre tider likevel. Ifølge rådgiver i Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE, Alette Hillestad, kommer vinterpakken i elektrisitetsdirektivet fra EU til å gi bedre beskyttelse også for små bedrifter.

– Det er en ny trend at det gis større beskyttelse også til små næringskunder. I direktivet er det spesifisert krav som også gjelder mikroselskap og små selskap. Det er blant annet begrensninger i muligheten til å gi slike selskaper bruddgebyr, og det stilles krav til at de skal få verktøy for prissammenligning.

Det er foreløpig uklart hvordan de enkelte bestemmelsene vil bli gjennomført i Norge, sier hun til Energi. Hillestad sier at NVE er klar over at det nå kan være problematisk at det ikke er bedre beskyttelse for små bedriftskunder. Men enn så lenge tar det tid før de nye bestemmelsene vil tre i kraft i Norge, og som så mange andre instanser kan ikke direktoratet gjøre noe med avtaleforhold mellom næringsaktører.

Faksimile:
AV MATS GREGER
mats.greger@europower.com

 

Les mer om våre strømavtaler

Powered by FUNN