Strømpriser

Strømpriser – når har vi høye strømpriser og når har vi lave strømpriser?

Polar Spot Lavpris

Diskusjonen om høye eller lave strømpriser er blitt et stadig tilbakevendende tema, og som regel er det været som får skylda.

Hva er optimalt for å få lave strømpriser?

Det er ikke alltid lett å vite hva som skal til for å gi oss optimale strømpriser. Bør det regne mye, eller er det snø i fjellene som gjelder? Hva slags strømpriser får vi når det er vinden uteblir i Tyskland og prisen på kull i Kina er høy?

I april og mai 2018 var strømpriser i Norge det høyeste på fem år – hos alle strømleverandørene. Hovedskylden for dette var været. På grunn av uvanlig tørt vær og lite snø i fjellene ble produksjonen lavere, og på grunn av både uvanlig kaldt og uvanlig varmt vær ble etterspørselen større. Det viste seg det at det koster like mye å kjøle ned som å varme opp, og den uvanlige varmen sørpå førte til at aircondition og vifter gikk for fullt til langt ut i august. Og økt etterspørsel gir høyere strømpriser. Og med høyere strømpriser i tillegg til at forbrukernes strømforbruk økte, ble det en uheldig kombinasjon for forbrukerne som var avhengige av å kjøpe strøm for å varme opp hus, vann og mat.

Utviklingen av strømpriser i fremtiden vil blant annet være avhengig av om sommeren byr på regn i Norden og vind og sol i Europa. 

Verdensfred og været – har det noe med strømpriser å gjøre?

Alle strømleverandører er avhengige av systemprisen hos den nordiske kraftbørsen NordPool, som igjen styres av faktorer som kullpriser i Kina, utslippsrettigheter for Co2, uro i Midtøsten, fare for handelskrig og USAs sanksjoner mot Russland, i tillegg til været. Med andre ord er våre strømpriser avhengige av store faktorer som er vanskelig å styre for et lokalt strømselskap.

Så selv om om vi stort sett håper på varme og vindstillle sommerdager, og kalde tørre vintre, bør vi håpe på verdensfred og regn om natten i tillegg. I alle fall om vi håper på lave strømpriser.

Høye eller lave strømpriser handler ikke kun om været.Høye eller lave strømpriser handler ikke kun om været.

Bør vi kunne forutse for høye strømpriser?

Hvert år selger kraftselskapene ut noe av sin overskuddskraft til utlandet. Dette gjør de ikke bare for å øke inntektene, noe som kommer oss til gode med lave strømpriser, men også for å unngå flom og lavere produksjon.

Smeltevann kan føre til flom dersom magasinene ikke tappes. Kraftselskapene reduserte produksjonen med 3,5 TWh (milliarder kilowattimer) i andre kvartal 2018, sammenliknet med året før, for å unngå å gå tomme. Om man hadde kunnet forutse en tørr sommer, ville man kunne holdt igjen vann, men selskapene må forholde seg til de værprognosene som finnes, og ingen kan vite i januar nøyaktig hvordan situasjonen blir i mai. Flom og skadene som følge av det kan komme til å koste oss mye mer enn høye strømpriser i en periode.

Dersom kraftprodusentene ikke tapper magasinene, blir det ikke plass til smeltevannet som normalt kommer på våren. Da øker faren for flom i elvene. Lavere produksjon ville dessuten ført til høyere strømpriser sist vinter.

Skyldes høye strømpriser for høy eksport?

Det er myndighetene ved Statnett som styrer import og eksport av kraft over landegrensene, basert på hvor etterspørselen er størst. Nettoeksporten av kraft er så langt i år halvert, sammenliknet med de to foregående årene. Det har også vært uker med netto import. Det betyr at kraftprodusentene er forsiktige og sparer vann til vinteren, noe som igjen fører til høye strømpriser.

I normalår produserer Norge langt mer strøm enn vi bruker selv. Kablene gjør at vi kan utveksle strøm med andre land, og satse mer på fornybar energi i Norge. Samtidig gir det oss en forsikring i år med lite nedbør.

Så hva er da optimale forhold for å få lave strømpriser over tid?

Forutsigbarhet er viktig. Om vi vet hvordan været blir de neste årene kan man tilpasse salg og magasinering av vann. Det vil gi oss stabile strømpriser. Mye nedbør, både sommer og vinter vil også gi oss lave strømpriser.

Da vil vi i tillegg kunne selge den kraften som vi har i overskudd, ut av landet, og da vil kraftselskapene i tillegg tjene penger. Og penger til kraftselskapene er skattepenger til mor Norge.

Tjener ikke kraftselskapene nok penger?

Større inntekter til kraftselskapene betyr mer penger til å satse på og utvikle fornybar energi, noe som er viktig for å minske utslipp av klimagasser og som et bidrag for å oppnå FNs bærekraftsmål nr 7:

"Ren energi for alle"

"Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle". Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig.

"Overkommelig strømpriser for alle"

I dagens Norge er de aller fleste i stand til å betale de strømpriser som til enhver tid er gjeldende. Likevel kan mange, i perioder med høye strømpriser, ha problemer med å få pengene til å strekke til. Når vi i tillegg bor i et land der kulda virkelig setter inn i lange perioder, er det vanskelig å ikke føle at høye strømpriser rammer urettferdig.

I ekstra kalde perioder må man kanskje bruke strøm til oppvarming for å holde en viss temperatur i rom og bygninger, for å unngå at vann og rør fryser, og da kan man ikke ta hensyn til høye strømpriser. Med tanke på slike kalde perioder med ekstra høye strømpriser kan det være lurt å ha sine strømpriser i en fastprisavtale, slik at man beholder forutsigbare strømpriser også i ekstreme perioder.

Hva kan vi gjøre selv for å unngå høye strømpriser?

For å beholde strømpriser på et akseptabelt nivå er det også viktig å redusere strømforbruket. Ny teknologi er stadig i utvikling, og strømsparende produkter blir både bedre, billigere og får i et større utvalg. Tidligere kostet for eksempel en ledpære mange ganger så mye som en vanlig glødepære. I tillegg hadde den ofte et hvitt og kjølig lys, noe som ikke gjorde den til et fullgodt alternativ i hjemmet. I dag finnes ledpærene i mange fasonger og valører, og du kan ikke lenger "avsløre" en ledpære på lang avstand. I tillegg er prisen lavere. Når ledpæren i tillegg har lengre levetid, og bruker betydelig mindre strøm enn sin forgjenger er valget straks enklere å ta. En ledpære utgjør kanskje ikke store forskjellen, men bytter man ut pærene i hele huset vil man snart se forskjellige strømpriser, en før og en etter.

For oss som er avhengige av å varme opp boligen vår i kalde vintermåneder kan det være lurt å investere i en varmepumpe. En luft til luft varmepumpe veksler om den kalde luften til varm luft, og er mest effektiv når det er stor forskjell mellom temperaturen på luften ute og inne. I perioder med høye strømpriser vil man oppleve store besparelser uten å måtte senke temperaturen i huset. Og det liker vi.

Små tiltak- uansett høye eller lave strømpriser

Selv om det kanskje oppleves som smått og ubetydelig kan det være en del å spare på å helle kaffen over på en kanne, i stedet for å ha kaffetrakteren stående påslått.

Varmer du opp mye mer vann i vannkokeren enn du skal bruke? Står du litt for lenge og synger i dusjen? Starter du vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen uten å fylle den først? Lar du tørketrommelen gå når du like gjerne kunne hengt klærne opp eller ut til tørk? Husk at alle elektriske apparater bruker strøm, og enkelte av dem til dels mye også – og mange bekker små...

Uansett høye eller lave strømpriser, les mer om strømsparetips som kan hjelpe deg å spare både penger og miljøet på.

Det hele handler om være bevisst, uavhengig av om det er høye eller lave strømpriser som gjelder. Vi har alle et ansvar for å bidra til et lavere strømforbruk der vi kan.

Uansett høye eller lave strømpriser, kan man ta enkle grep for miljøet!Uansett høye eller lave strømpriser, kan man ta enkle grep for miljøet!

Hvordan kan du følge med på hvilke strømpriser du til enhver tid har?

Der man tidligere gjerne oppbevarte alt av informasjon rundt strømavtaler og årganger av strømregninger i en perm, har vi i dag samlet det hele i en app. Har du strømavtale på flere boliger, finner du alt i samme app. Enkelt, greit og oversiktlig.

Siden din digitale strømmåler daglig sender informasjon om ditt strømforbruk, kan du via mobilappen MinStrøm følge med på forbruket fra dag til dag og se hvordan du ligger an i forhold til tidligere perioder.

Blir du kunde hos Polar Kraft kan du:

Les mer om MinStrøm og last ned hos App Store eller Google play.

Digitale strømmålere og strømpriser

Innen 1. januar 2019 vil digitale strømmålere være installert ved alle målepunkt i Norge. Dette vil bidra til bedre oversikt for deg, uavhengig av strømpriser. Myndighetene har bestemt dette og det er ditt lokale nettselskap som har ansvaret for å installere din nye måler. Mange har vært bekymret for om de nye målerne avgir stråling, men strømmålerne ligger langt innenfor offentlige krav og fastsatte grenseverdier for stråling. Målerne sender normalt fra seg data en gang i timen og kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Er du fremdeles usikker kan du lese mer hos Statens strålevern.

Det blir enklere for deg – og du får god oversikt over strømpriser.

Du slipper å lese av strømmåleren og du vil få bedre oversikt over strømforbruket. vil Det vil gå automatisk varsel til nettselskapet ved strømbrudd noe som gjør at feilen kan rettes raskere. Om ikke lenge vil vi få mulighet til å bestille tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket, fint for deg som har oversikt over strømpriser og vil justere forbruket ut fra det. Vi ser også at ved å unngå investeringer i kraftnettet spares forbrukeren for ekstraregninger – og ingenting er bedre enn det.

Men vil du kunne spare strøm?

De nye strømmålerne vil kunne lese av strømmen fra time til time, og i noen tilfeller hvert kvarter. Det vil si at du vil betale ut fra om det er lave eller høye strømpriser på det tidspunktet du bruker mest. Ved kjøp av spotpris strøm, vil du kunne justere strømforbruket ut fra månedlige, daglige og timesbaserte strømpriser. Dermed kan du for eksempel sette i gang vaskemaskinen på dager eller tid på døgnet med lave strømpriser. Dessverre er ikke dette på plass i dag, men det vil komme på sikt, og velger du flytende strømpriser vil du få mer igjen for å følge med på det.

Faste strømpriser – er det lurt å binde seg til en avtale?

Når du velger en fastprisavtale hos Polar Kraft kan du vanligvis velge mellom Polar Fast 1 år, Polar Fast 3 år og Polar Fast 5 år. Men får man gode strømpriser da?

Er du våken og følger med når Polar Kraft kommer ut med en kampanje kan du sikre deg faste strømpriser til en meget gunstig pris. Disse kampanjene har ofte en kort varighet, ofte bare noen dager, og da er det om å være rask på avtrekkeren. Ingen vet når neste mulighet kommer, så det kan være lurt å gjøre seg opp en mening i forveien, sånn at man kan hoppe på et godt tilbud når det kommer. Gode avtaler med faste strømpriser kan være gull verd under de rette omstendighetene.

Velger du en fastpris velger du ikke nødvendigvis billige strømpriser, men du velger trygge og forutsigbare strømpriser. I perioder med høye strømpriser kan en fastpris være det rimeligste alternativet og gi billig strøm. Mange har bundet strømpriser på høyt nivå, men vært de som satt igjen med billigst strøm når alt kom til alt. Å binde strømpriser kan sammenliknes med å binde renta; du aksepterer å binde prisen på strømpriser som ligger over dagens nivå. Når alles strømpriser stiger, sitter de som har bundne strømpriser igjen med billig strøm sammenlignet med de som har valgt flytende strømpriser.

På den andre siden kan de som har bundne strømpriser risikere å sitte med en strømregning som er høyere en de øvrige i markedet, når strømpriser faller. Det man er sikret er stabiler strømpriser som står uendret gjennom hele perioden. Man kan gjerne sammenlikne det hele med bankrenta, det gjelder å stole på sin egen magefølelse og stå i valget sitt. Man bør nok ikke følge mye med på flytende strømpriser når man har valgt faste strømpriser. Hvis trygghet og forutsigbarhet er viktige faktorer for at din hverdag skal gå opp, vil nok faste strømpriser være rett for deg, selv om det ikke er det billigste strømavtalen på sikt.

Flytende strømpriser eller spotpris – når bør jeg velge det?

De som derimot velger flytende strømpriser fra Polar Kraft vil nok oppleve at deres strømavtale varierer mellom lave strømpriser og høye strømpriser. I perioder vil man oppleve høye strømpriser, noe som naturlig nok vil påvirke privatøkonomien, og i andre perioder får man lavere strømpriser.

All historie viser at at de som velger flytende pris, om det er strøm eller bankrente, som regel opplever at de har laveste strømpriser over tid. De må nok ta høyde for å betale mer i perioder, men strømpriser utjevner seg på sikt og da blir det billig strøm. Flytende strømpriser, eller spotpris som det også kalles, passer for deg som ikke trenger den forutsigbarheten fastpris gir. Hvis du er så heldig at du har en fleksibel økonomi, kan også strømavtalen din være det. Du tjener på det i det lange løp.

Har du råd til periodene med høye strømpriser er det nok lurt å "flyte med". Det gir deg billig strøm!

Velg den avtalen din økonomi tillater og få lave strømpriser

Vårt råd vil alltid være at du skal velge strømavtaler som passer din økonomi best. Her har Polar Kraft mange gode strømavtaler å velge mellom som gir billig strøm.

Med Polar Spot Lavpris får du billig strøm uten binding. Med denne strømavtalen betaler du spotpris med et lite påslag. I tillegg kommer kun et månedlig fastbeløp. Ved å velge Polar Spot Lavpris, får du til enhver tid en markedsriktig pris. Avtalen har ingen bindingstid og prisen beregnes etterskuddsvis hver måned.

Med Polar Spot betaler du spotpris pluss et lite påslag per kWh. I tillegg kommer kun et månedlig fastbeløp. Ved å velge Polar Spot får du til enhver tid markedsriktige strømpriser, og du trenger ikke bekymre deg om leverandøren tar en høyere fortjeneste enn avtalt.Avtalen har ingen bindingstid og prisen beregnes etterskuddsvis hver måned.

Spotpris for mobiltelefonbrukere – en meget lav strømpris

Polar Spot Mobil er en strømavtale for mobiltelefonbrukere. Denne strømavtalen gir deg spotpris strøm som bestilles og håndteres i Polar Krafts mobilapp: MinStrøm. I appen kan du følge med på flytende strømpriser og registrere inn forbruket ditt.

For å bestille Polar Spot Mobil må du

Les mer om MinStrøm og installer her.

Polar Spot Mobil

Avtalen har ingen bindingstid og prisen beregnes etterskuddsvis hver måned.

Strømpriser – hvilke andre avtaler kan lønne seg?

Med strømavtalen Idrettstrøm har du lokal idrett i fokus. Kraft til idretten er et konsept som er utviklet og eid av Polar Kraft. Her får du en avtale som gir deg konkurransedyktige strømpriser, i tillegg til at du bidrar til en bedre økonomi hos lokale lag og foreninger gjennom strømregninga. For hver kWh du forbruker med stømavtalen idrettstrøm går 1 øre i idrettsstøtte til det idrettslaget du velger å støtte.

Konseptet Kraft til idretten er svært populært og har til nå bidratt til mer enn 3,8 millioner kroner til idrettslag rundt i Norge. Med idrettsstrøm støtter du ditt utvalgte idrettslag, samtidig som du får en god pris på strømavtalen din.

Slik vinner både du– og ditt idrettslag! Les mer om hvordan du kan ta del i konseptet eller bestille idrettsstrøm, her.

Avtalen har ingen bindingstid og prisen beregnes etterskuddsvis hver måned.

Strømpriser – hva kan vi konkludere med?

Har du en sårbar økonomi som ikke tåler store variasjoner i strømpriser, bør du vurdere en strømavtale der du binder prisen på ett, tre eller fem år. Velg mellom Polar Fast 1 år, Polar Fast 3 år og Polar Fast 5 år. Tryggheten og stabiliteten du får fra en fastprisavtale er verdt det lille ekstra du betaler, for å kunne planlegge budsjettet ditt og få en tryggere hverdag, samtidig som du får relativt lave strømpriser.

Har du derimot en økonomi som tillater større svingninger i privat- eller bedriftsøkonomien, kan du ta sjansen på å få høye strømpriser i perioder, for så å ta det igjen i perioder med billig strøm.

Velg den strømavtalen som passer din økonomi best, og husk at når du handler lokalt legger du strømkronene igjen i lokalsamfunnet der du lever og bor.

Strømpriser går opp og ned– Velg den avtalen som passer din økonomi best. Strømpriser går opp og ned– Velg den avtalen som passer din økonomi best.

Polar Kraft vet hvor viktig det lokale idrettslaget, korpset eller dansestudioet er for oppveksten, samholdet og det gode naboskapet. Polar Kraft har som mål å bygge opp en bærekraftig og levende bedrift, en attraktiv arbeidsgiver og en aktiv aktør i lokalsamfunnet. En aktør som bidrar til arbeidsplasser, skatteinntekter, utvikling og et levende kultur- og idrettsmiljø.

Vi ønsker at bedrifter og privatpersoner i våre områder skal velge oss som strømleverandør fordi de vet at vi har en omtanke for miljø, trivsel og tilhørighet.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen.

Se alle strømavtalene som Polar Kraft kan tilby på polarkraft.no

Powered by FUNN