Strømleverandør

Strømleverandør

Polar Spot Lavpris

Det første man søker på når man er på jakt etter en ny strømleverandør er som regel "billig strøm". Det er selvsagt enkelt å forstå; alle vil jo ha en god strømleverandør som tilbyr billig strøm. Men hvordan finner vi ut om strømmen fra din strømleverandør er billig? Kanskje høres det ut som en god strømavtale når selgeren presenterer det i telefonen eller i forbifarten på et kjøpesenter, men så viser det seg etter hvert at prisen er langt høyere enn antatt. Uansett om vi skal bestille strøm til hjemmet vårt, til hytta vår eller til bedriften vår, er vi ute etter en strømleverandør som tilbyr billigst mulig strøm, og utover det ivaretar våre interesser.

Hvilke interesser pålegger vi vår strømleverandør?

Utover at strømmen skal være billigst mulig vil vi gjerne velge en strømleverandør som ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Det åpenbare er jo at strømmen fra din strømleverandør blir produsert på en bærekraftig måte, sånn at vi ikke setter for store økologiske fotavtrykk. Siden norske kraftprodusenter er velsignet med en natur som leverer fornybare kraftressurser, tar vi kanskje dette som en selvfølge. Men klimaproblematikken kjenner ingen landegrenser, og norske kraftprodusenter og strømleverandører må også vite hva de gjør.

Polar Kraft – Din strømleverandør i Nord-Norge.

En god strømleverandør kan levere fornybar og bærekraftig strøm fra norsk natur til sine kunder. Hvor kommer den strømmen din strømleverandør leverer fra? Vi hos Polar Kraft ønsker å være en bærekraftig og fremtidsrettet strømleverandør med ulike prosjekter som gjør det enklere for våre kunder å ta miljøbevisste valg i hverdagen. Vi er en lokal strømleverandør som bryr seg om både folk og natur. (Foto: Martin Losvik)

Din lokale strømleverandør, Polar Kraft.

I 2018 har Polar Kraft bidratt til en rekke fremtidsrettede tiltak som alle har til hensikt å bidra til å løse klimautfordringene verden står overfor. Som strømleverandør kan vi være med på å øke interessen for gode prosjekter som ladetorg for elbiler på kjøpesenter eller for mobiltelefoner og nettbrett på festivaler, uttesting av selvkjørende elektriske busser, workshops for å lage gode løsninger for reiselivsnæringen sånn at man unngår forsøpling av sårbare områder, strandryddedager, miljøpatruljer og mange andre små og store prosjekter.

Som strømleverandør ser vi at vi har et ekstra ansvar, og i tråd med Polar Krafts motto «Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen» tar vi det på alvor. Vi ønsker at våre nåværende og fremtidige kunder enklere skal kunne ta miljøbevisste valg i hverdagen.

En strømleverandør må ha gode løsninger på strømforbruk.

En god strømleverandør må også ha et blikk på strømforbruket. Gode løsninger som er med på å redusere et alt for høyt strømforbruk kommer ikke av seg selv. Selv om Polar Kraft er en strømleverandør som lever av å selge strøm, er det også i vår interesse at kunden har strømutgifter som er til å leve med. Derfor er forskning, produktutvikling og holdningsendrende kampanjer fra din strømleverandør viktige, både for å redusere unødig strømbruk, men også for å bidra til å spare penger hos sluttbrukeren: deg.

En strømleverandør må bidra lokalt.

Vi synes jo også at en lokal strømleverandør skal bidra tilbake til det samfunnet de selger strøm til. Selvsagt skal en strømleverandør bidra med arbeidsplasser og skattekroner, men også en del av overskuddet mener vi bør ledes tilbake til lokalsamfunnet. Derfor har vi i Polar Kraft laget konsepter som Kraft til idretten, der 1 øre pr kWh går til det idrettslaget kunden har valgt. Konseptet kan benyttes av både bedrifter og privatpersoner og siden produktet er meget populært, kan vi som strømleverandør tilby en konkurransedyktig pris. I 2018 har idrettslagene fått hele 1,5 millioner utbetalt og summen øker stadig. Dette gir midler direkte til lokalsamfunnet du som kunde, privatperson eller bedriftseier er en del av, samtidig som du får en god strømavtale. Les mer her hos krafttilidretten.no.

Kraft til Idretten, en strømavtale fra din strømleverandør, Polar Kraft!

En strømleverandør med en strømavtale som gir tilbake: Kraft til Idretten gir blant annet foreningen "Aktiv mot Kreft" midler til å hjelpe mennesker med kreft ikke bare i Norge, men også internasjonalt, i USA og Etiopia. Les saken hos krafttilidretten.no

Som en lokal strømleverandør bidrar vi også til kulturformål via Polar Kraft-fondet der vi deler ut kr 10.000,- pr måned x 5, i de fem områdene vi har kontor. I 2018 har Polar Kraft-fondet bidratt til alt fra bytting av ytterdør på ungdomshus på Træna, via opera på Røst og skitrekk på Sortland til avvikling av en helt ny natur og musikkfestival i Bodø. Pengene tildeles kulturformål, lag og foreninger etter mottatt søknad. Les mer og søk om støtte fra Polar Kraft-fondet her.

Kan en strømleverandør påvirke strømprisen?

Nei. I Norden fastsettes prisen på en felles nordisk strømbørs, Nord Pool Spot. Nord Pool Spot er den offisielle strømbørsen hvor nordiske strømleverandører, også vi som din strømleverandør, kjøper sin strøm, for deretter å videreselge den gjennom de forskjellige strømavtalene.

Omtrent 70 prosent av kraften i Norge omsettes på strømbørsen. Dette er et rent fysisk marked hvor kraftprodusentene faktisk må levere kraft og kjøperne faktisk må avta den. En strømleverandør kan ikke ta spekulative posisjoner, altså for eksempel kjøpe kraft for levering i morgen, men selge den igjen før børsen stenger.

Hva inneholder regningen fra din strømleverandør?

Normalt består strømregningen fra din strømleverandør av én tredel strøm, én tredel nettleie og én tredel avgifter til staten. El-avgiften alene utgjør 14 milliarder kroner inkludert moms, og er økt med 60 prosent de siste 10 årene.

Myndighetene har regulert hvordan en strømleverandør skal presentere regningen til kundene og hvor ofte kunden skal faktureres. Som hovedregel skal strømkunder faktureres nettleie etterskuddsvis. Om strømmen faktureres sammen med nettleie, gjelder det samme. Det skal tydelig fremgå på regningen hva som er strømkostnad, hva som er nettleie og hva som er avgifter, samt totalprisen som kunden skal betale.

Din og andres strømleverandør har siden 2016 fått lov til å tilby kunder en samlet strømregning som omfatter strøm, nettleie og avgifter.

Hvordan kan Polar Kraft som strømleverandør bidra til endrede vaner?

Vi i Polar Kraft mener at vi har et særskilt ansvar for å bidra til at forbrukerne får mulighet til å ta i bruk nye, smarte, klimavennlige og strømbesparende produkter. I en perfekt verden vil du ha tilgang på ren og bærekraftig produsert strøm når man trenger det og der man trenger det fra din utvalgte strømleverandør. Vi som strømleverandør er nok ikke i mål med alt, men vi er på god vei til å for eksempel tilby ladestasjoner for opplading av el-biler i alle våre områder. Som strømleverandør er det naturlig at vi tar ansvar, men vi mener også at ved å tilrettelegge for el-bil-lading, vil flere velge el-bil ved neste korsvei.

Vi som lokal strømleverandør har også etablert ladestasjoner for mobiltelefoner og nettbrett på utvalgte kjøpesenter og musikkfestivaler. Dette er ment som en service, sånn at våre nåværende og fremtidige kunder skal oppleve at vi er der når de trenger det.

Ladetorg levert av Polar Kraft! En strømleverandør som ønsker å bidra: Fra 2017 har Polar Kraft jobbet aktivt med å bygge ut et tilbud for el-bilister. Polar Ladetorg hjelper miljøbevisste bilister å velge el-bilen når de skal på handletur eller på hytta. Polar Kraft, som en lokal strømleverandør, vil bidra til et bedre klima med mindre eksos der folk ferdes oftest og har flere Polar Ladetorg under utvikling. Les mer om Polar Ladetorg her og hvor du finner dem.

Polar Kraft bidrar stadig til prosjekter som tar samfunnsutfordringer på alvor. Som strømleverandør er vi en daglig del av enhver privathusholdning eller bedrift, og vi ønsker å benytte den posisjonen til å påvirke i rett retning.

I Lofoten bidro Polar Kraft i sommer med både folk og midler til Lofoten Sustainable Challenge, et prosjekt som skal se på hvordan man kan få turismen i Lofoten over i et mer miljøvennlig spor. Som lokal strømleverandør i Lofoten ønsket vi å være med på prosjektet og bidra med det vi kunne.

I en workshop med deltakere fra hele verden ble deltakerne utfordret til å komme med bærekraftige løsninger på utfordringene Lofoten har rundt turisme. På den måten kan man fortsette å utvikle Lofoten som reiselivsdestinasjon, men samtidig ivareta både de sårbare områdene og privatlivets fred. Og til sist vil prosjektet kunne tas videre til andre områder med samme utfordring.

Polar Kraft, din strømleverandør, støtter lokale tiltak som miljøpatruljen i Svolvær! Som lokal strømleverandør bidrar også Polar Kraft til mindre prosjekter: Miljøpatruljen i Svolvær jobbet sommeren 2018 med å holde Svolvær rent for søppel. Et lite prosjekt som har stor betydning for innbyggere og besøkende i Svolvær.

I forbindelse med at Bodø er valgt til å være pilotby for prosjektet Smart transport var vi med under workshopen "Smart transport" og da den første selvkjørende, elektriske bussen skulle prøvekjøres i Bodøs gater. Som strømleverandør var det et naturlig valg, og som fremoverlent og naturlig nysgjerrig var det en selvfølge at vi skulle være med.

Hva mer vil du ha fra din strømleverandør?

Ja hva vil man egentlig ha fra sin strømleverandør, annet enn rimelig strøm? Vil du ha flere ladestasjoner? Vil du ha kurs i strømsparende tiltak? Vil du ha opprinnelsesgaranti og bærekraftig produsert strøm?

Vil du at din strømleverandør for eksempel skal bidra til utvikling av smarte lyktestolper som slukker lysene når ingen er i nærheten og tenner når noen kommer forbi? Og hva med hjemmet vårt – hvordan kan vi utnytte teknologien til gode for både miljøet og pengeboka? Hvordan kan din strømleverandør hjelpe deg?

Jo mer smart teknologi, jo mer strøm og penger spart. Og med det er vi nærmere FNs bærekraftsmål nr 7: Ren energi for alle. "Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle."

En strømleverandør som ikke bare leverer– men som gir tilbake.

Vi tror at den "gamle" strømleverandørens dager er talte. I dag er netteier og strømleverandør to forskjellige bedrifter, og der man ikke har noe valg i hvem som er netteier, gjør man et mer bevisst valg av strømleverandør.

Polar Kraft ønsker være mer enn bare ei strømregning– mer enn en ordinær strømleverandør, og vi er åpne for å utvikle oss i takt med kundens behov. Vi har lyst til å fornye kontakten mellom oss som strømleverandør og vår kunde. I Bodø har vi for eksempel åpnet et nytt Polar Kraft kontor der vi tar i mot kunder som kommer innom for en kopp kaffe og en prat om hvilke produkter som passer best for dem og deres husholdning eller bedrift. I de nye kontorene kan for eksempel kundene låne lokalene til informasjonstreff, eller vi kan holde produktpresentasjoner for medlemmer. Og de andre lokasjonene våre står for tur. Som lokal strømleverandør har vi har også lyst til å møte kundene våre ute i samfunnet vi er en del av: På idrettsarenaen, i konserthuset, på butikken, i båthavnene eller på fjellturer. Det viktigste for oss er at møtet blir oppfattet positivt. At en prat med oss som strømleverandør var hyggelig, interessant og/eller til nytte. Vi ønsker ikke å bli oppfattet som masete og pågående, men heller at vi kunne bidra med det lille ekstra, selv om vi ikke blir valgt som din strømleverandør helt enda.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen.

Powered by FUNN