Forvaltet pris

Idrettsstrøm

Strømavtale: Idrettsstrøm

Her kan du sammenligne strømavtaler på forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalen er en kombinasjon av forhåndskjøpt strøm og spotpris. Dette gir en samlet, flat strømpris gjennom hele måneden.

Inkudert i strømavtalen: 

 • Gratis app som gir deg full kontroll
 • For hver kWh du forbruker går 1 øre til ditt idrettslag!
 • Samme strømpris for hver time, hver dag, gjennom hele måneden
 • Prisen settes etterskuddsvis, innen den 10. i påfølgende måned
 • Ingen bindingstid - ingen bruddgebyr
 • Elektronisk faktura gebyrfritt/ Papirfaktura 55,2/69 kr (eks/ink mva)
 • Avtalen gjelder kun for privatkunder og forutsetter godkjent kredittvurdering

Her finner du våre vilkår

Støtt ditt lokale idrettslag! 

Per august 2022 har Idrettsstrøm mer enn 10 000 støttespillere og over 2340 registrerte klubber, som til sammen har generert 15 millioner i idrettsstøtte. Med Idrettsstrøm går 1 øre for hver kWh du forbruker til ditt idrettslag.

Hvordan prises avtalen?

Enkelt forklart er Idrettsstrøm en kombinasjon av forhåndskjøpt strøm og spotpris. Dette gir en samlet, flat strømpris gjennom hele måneden, hvor prisen først er kjent etter at måneden er over.

Avtalen prissettes på en todelt måte;

 1. Den ene delen består av forhåndskjøpt strøm. Dette betyr at Polar Kraft forvalter/administrerer deler av månedsprisen på strømregningen din.
 2. Den andre delen følger spotprisen og markedsutviklingen for hver måned.

Merk at den delen som er forhåndskjøpt kan gi både positiv og negativ avkastning. Endelig pris fastsettes når alle markedsforhold er kjent for oss, og foreligger som regel 5-6 dager etter månedsslutt.

I Polar Kraft jobber vi hver dag for å oppnå en gunstig pris på Idrettsstrøm, og forvaltningen foretas av vårt handelsmiljø. Antall kunder (volum) og tidspunktet vi kjøper inn kraften på, er avgjørende faktorer for hvor gunstig pris vil kan tilby deg. Dette varierer for hver måned.

Dette påvirker prisen på Idrettsstrøm:

 • Vår kostnad for innkjøp av strøm
 • Positiv eller negativ avkastning på strømmen vi har kjøpt inn
 • Kostnader ved kjøp av elsertifikat

Merk at det ikke er mulig å kjenne til prisen for inneværende måned for avtalen. Et prisestimat for hvordan månedsprisen ligger an til å bli kan riktignok ses i appen vår, eller via Min side. Vår oversikt over historiske priser kan også gi en pekepinn på forventet pris.

Når prisen på avtalen er endelig fastsatt, gjelder denne for alle timer i den foregående måneden. Dette i motsetning til en spotprisavtale, der prisen varierer for hver time og for hver dag.

Idrettsstrøm kan derfor garantere for en pris som varierer langt mindre enn spotprisen. Du slipper pristopper når spotprisen varierer, men går samtidig glipp av eventuelle prisfall innenfor en måned.

Risiko

Forhåndskjøpt strøm gir ingen garanti for fremtidig positiv eller negativ avkastning. Polar Kraft kan ikke garantere for en avtalepris som er lavere eller høyere enn markedsprisen (spotprisen).


Viktig informasjon om din angrerett: 
Som kunde har du 14 dagers angrerett fra den datoen du bestiller en strømavtale. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, kan du fylle ut dette angrerettsskjemaet og returnere det til oss. Les også Opplysninger om angrerett før du bestiller.  


Ofte stilte spørsmål om Idrettsstrøm finner du HER

Les mer om Idrettsstrøm HER

 

Bestilling


Idrettsstrøm

Idrettsstrøm
Lukk

Prishistorikk Idrettsstrøm

Dato Østlandet (NO1) Sørlandet (NO2) Midt-Norge (NO3) Nord-Norge (NO4)* Vestlandet (NO5)
Estimert hittil i
oktober 2023
12,56 øre/kWh 79,95 øre/kWh 23,47 øre/kWh 18,66 øre/kWh 12,46 øre/kWh
Estimert hittil i
september 2023
12,56 øre/kWh 79,95 øre/kWh 23,47 øre/kWh 18,66 øre/kWh 12,46 øre/kWh
august 2023 32,88 øre/kWh 95,71 øre/kWh 32,30 øre/kWh 23,38 øre/kWh 32,88 øre/kWh
juli 2023 53,63 øre/kWh 90,23 øre/kWh 44,50 øre/kWh 26,72 øre/kWh 53,63 øre/kWh
juni 2023 97,39 øre/kWh 124,46 øre/kWh 36,89 øre/kWh 25,49 øre/kWh 97,39 øre/kWh
mai 2023 106,03 øre/kWh 106,03 øre/kWh 47,05 øre/kWh 26,33 øre/kWh 104,29 øre/kWh

*) Prisen er fritatt MVA

Lukk
Powered by FUNN