Forvaltet pris

Vestbo Strøm

Strømavtale: Vestbo Strøm

Her kan du sammenligne strømavtaler på forbrukerrådets strømprisportal.

Avtalen er en kombinasjon av forhåndskjøpt strøm og spotpris. Dette gir en samlet, flat strømpris gjennom hele måneden. For medlemmer i Vestbo.

Inkudert i strømavtalen:

 • Gratis app som gir deg full kontroll
 • 2 % medlemsbonus på strømforbruket
 • Samme strømpris for hver time, hver dag, gjennom hele måneden
 • Prisen settes etterskuddsvis, innen den 10. i påfølgende måned
 • Ingen bindingstid - ingen bruddgebyr
 • Elektronisk faktura gebyrfritt/ Papirfaktura 55,2/69 kr (eks/ink mva)
 • Avtalen gjelder kun for privatkunder og forutsetter godkjent kredittvurdering

Her finner du våre vilkår

Hvordan prises avtalen?

Enkelt forklart erVestbo Strøm en kombinasjon av forhåndskjøpt strøm og spotpris. Dette gir en samlet, flat strømpris gjennom hele måneden, hvor prisen først er kjent etter at måneden er over.

Avtalen prissettes på en todelt måte;

 1. Den ene delen består av forhåndskjøpt strøm. Dette betyr at Polar Kraft forvalter/administrerer deler av månedsprisen på strømregningen din.
 2. Den andre delen følger spotprisen og markedsutviklingen for hver måned.

Merk at den delen som er forhåndskjøpt kan gi både positiv og negativ avkastning. Endelig pris fastsettes når alle markedsforhold er kjent for oss, og foreligger som regel 5-6 dager etter månedsslutt.

I Polar Kraft jobber vi hver dag for å oppnå en gunstig pris på Vestbo Strøm, og forvaltningen foretas av vårt handelsmiljø. Antall kunder (volum) og tidspunktet vi kjøper inn kraften på, er avgjørende faktorer for hvor gunstig pris vil kan tilby deg. Dette varierer for hver måned.

Dette påvirker prisen på Vestbo Strøm:

 • Vår kostnad for innkjøp av strøm
 • Positiv eller negativ avkastning på strømmen vi har kjøpt inn
 • Kostnader ved kjøp av elsertifikat

Merk at det ikke er mulig å kjenne til prisen for inneværende måned for avtalen. Et prisestimat for hvordan månedsprisen ligger an til å bli kan riktignok ses i appen vår, eller via Min side. Vår oversikt over historiske priser kan også gi en pekepinn på forventet pris.

Når prisen på avtalen er endelig fastsatt, gjelder denne for alle timer i den foregående måneden. Dette i motsetning til en spotprisavtale, der prisen varierer for hver time og for hver dag.

Vestbo Strøm kan derfor garantere for en pris som varierer langt mindre enn spotprisen. Du slipper pristopper når spotprisen varierer, men går samtidig glipp av eventuelle prisfall innenfor en måned.

Risiko

Forhåndskjøpt strøm gir ingen garanti for fremtidig positiv eller negativ avkastning. Polar Kraft kan ikke garantere for en avtalepris som er lavere eller høyere enn markedsprisen (spotprisen).


Viktig informasjon om din angrerett: 
Som kunde har du 14 dagers angrerett fra den datoen du bestiller en strømavtale. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, kan du fylle ut dette angrerettsskjemaet og returnere det til oss. Les også Opplysninger om angrerett før du bestiller.  


 

 

 

Bestilling


Lukk

Prishistorikk Vestbo Strøm

Dato Østlandet (NO1) Sørlandet (NO2) Midt-Norge (NO3) Nord-Norge (NO4)* Vestlandet (NO5)
Estimert hittil i
oktober 2023
14,31 øre/kWh 81,70 øre/kWh 25,22 øre/kWh 19,86 øre/kWh 14,21 øre/kWh
Estimert hittil i
september 2023
14,31 øre/kWh 81,70 øre/kWh 25,22 øre/kWh 19,86 øre/kWh 14,21 øre/kWh
august 2023 33,19 øre/kWh 96,41 øre/kWh 32,60 øre/kWh 23,77 øre/kWh 33,19 øre/kWh
juli 2023 54,01 øre/kWh 90,58 øre/kWh 44,76 øre/kWh 26,87 øre/kWh 54,01 øre/kWh
juni 2023 97,99 øre/kWh 122,14 øre/kWh 34,29 øre/kWh 25,89 øre/kWh 97,99 øre/kWh
mai 2023 104,70 øre/kWh 104,70 øre/kWh 45,41 øre/kWh 26,21 øre/kWh 103,70 øre/kWh

*) Prisen er fritatt MVA

Lukk
Powered by FUNN