Flytende pris
Polar Spot Bedrift

Strømavtale: Polar Spot Bedrift

Spotpris for bedrifter!

Polar Spot Bedrift er en strømavtale med spotpris for bedrifter i alle størrelser fra Polar Kraft.

Å kjøpe en spotprisavtale, som Polar Spot Bedrift, kan sammenlignes med å ha flytende rente på et banklån. Prisen varierer i takt med prisutviklingen i markedet gjennom avtaleperioden. Den fastsettes etterskuddsvis hver måned og beregnes på grunnlag av innkjøpspris* i spotprismarkedet der du bor. I tillegg kommer et avtalt påslag som skal dekke vår administrasjon og fortjeneste.

Prisinformasjon

*Prisen er inkludert kostnad ved obligatorisk el-sertifikatordning. Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.

Bestilling



Våre strømavtaler for bedrifter

Polar Bedrift Polar Spot Bedrift Polar Fast Bedrift Porteføljeforvaltning Idrettstrøm Bedrift NESO Strøm Bedrift BBL Strøm Bedrift
Lukk
Powered by FUNN