Flytende pris

Polar Spot Bedrift

Strømavtale: Polar Spot Bedrift

Spotpris for bedrifter!

Polar Spot Bedrift er en strømavtale med spotpris for bedrifter i alle størrelser fra Polar Kraft.

Å kjøpe en spotprisavtale, som Polar Spot Bedrift, kan sammenlignes med å ha flytende rente på et banklån. Prisen varierer i takt med prisutviklingen i markedet gjennom avtaleperioden. Den fastsettes etterskuddsvis hver måned og beregnes på grunnlag av innkjøpspris* i spotprismarkedet der du bor. I tillegg kommer et avtalt påslag som skal dekke vår administrasjon og fortjeneste.

Prisinformasjon

*Prisen er inkludert kostnad ved obligatorisk el-sertifikatordning. Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.

BestillingVåre strømavtaler for bedrifter

Polar Bedrift Polar Spot Bedrift Polar Fast Bedrift Porteføljeforvaltning Idrettstrøm Bedrift NESO Strøm Bedrift Medlemsstrøm Bedrift Polar Fast Bedrift 6 mnd
Lukk
Powered by FUNN