Forvaltet pris

Polar Bedrift

Strømavtale: Polar Bedrift

Det beste fra fastpris og spotpris!

Vår strømavtale Bedriftsstrøm er helt enkelt det beste fra to verdener. Dersom du ikke vet om du skal velge fastpris eller spotpris, så velger du forutsigbarhet med Bedriftsstrøm.

Bedriftsstrøm er en strømavtale skreddersydd for små- og mellomstore bedrifter. Gjennom storinnkjøp av strøm får du de beste prisene gjennom hele året. Tidligere var denne typen avtale forbeholdt store bedriftskunder.

En god strømavtale for bedrifter

Bedriftsstrøm utjevner de store svingningene i strømprisene vi har sett de siste årene. Dette produktet kutter pristoppene og har samtidig stabilt lave priser i lavprisperioder.

I 2016 betalte våre bedrifsstrømkunder 32,37 øre/kWh inkl. elsertifikatkostnader.

Bindingstid

Strømavtalen Polar Bedrift har bindingstid på inneværende og neste kalenderår.

Prisinformasjon

Prisen er inkludert kostnad ved obligatorisk el-sertifikatordning. Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.

BestillingVåre strømavtaler for bedrifter

Polar Bedrift Polar Spot Bedrift Polar Fast Bedrift Porteføljeforvaltning Idrettstrøm Bedrift NESO Strøm Bedrift Medlemsstrøm Bedrift Polar Fast Bedrift 6 mnd
Lukk
Powered by FUNN