Kundeservice

Strømpris

 

Hva er forbruksveid pris?

Månedsprisene du finner hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timene i måneden. Prisen tar ikke hensyn til forbruksmønster, dvs. at alle timene i hele perioden får samme forbruk.

Virkeligheten er at forbruket av strøm varierer gjennom døgnet, gjennom uken og mellom ukene. Det samme gjør prisene. Forbruksveiing tar hensyn til dette og kobler forbruket på et tidspunkt til prisen på samme tidspunkt.

For privatkundene gir dette liten forskjell i forhold til prisen på Nord Pool, men vanligvis blir veid pris høyest. Normalt utgjør forskjellen under 1 øre/kWh.

 

Hva er Polar Krafts strømpris?

Strømprisen varierer med hvilken strømavtale du velger og hvor i Norge du bor.

På grunn av flaskehalser i ledningsnettet vil prisen mellom områdene være ulik. Norge er for tiden delt i fem prisområder. Vi benytter områdeprisen der du bor som referanse når vi beregner spotprisen/innkjøpsprisen.

Se nettsidene våre, der finner du hva vi til enhver tid tilbyr av strømavtaler, både fastpris- og spotavtaler.

Du vil også finne hva spotpris er i ditt område i dag og hva den har vært over tid.

Les mer om spotpris her

 

Hvordan blir strømprisen fremover?

Klikk her for å se mer informasjon om strømprisene

 

Hvorfor er strømprisen så høy?

Strømprisen påvirkes av mange variabler: Magasinfylling, mulighet til utveksling mellom områdene, tilgang på atomkraft (fra Sverige), totalt forbruk (vinter/sommer), prisen på CO2-avgifter, olje- og kullpris.

Les mer om strøm her

 

Hvorfor er strømprisene i sør høyere enn i nord?

Det kommer av at Nord-Norge er fritatt for moms, dermed blir det forskjell.

 

Hvorfor er det forskjell mellom Polar Krafts innkjøpspris og prisen på Nord Pool?

Enkelte produkter baserer seg på forbruksveid pris, som er forskjellig fra prisen oppgitt på Nord Pool.

Månedsprisene du finner hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timene i måneden. Prisen tar ikke hensyn til forbruksmønster, dvs. at alle timene i hele perioden får samme forbruk.

Virkeligheten er at forbruket av strøm varierer gjennom døgnet, gjennom uken og mellom ukene. Det samme gjør prisene. Forbruksveiing tar hensyn til dette og kobler forbruket på et tidspunkt til prisen på samme tidspunkt.

For privatkundene gir dette liten forskjell i forhold til prisen på Nord Pool, men vanligvis blir veid pris høyest. Normalt utgjør forskjellen under 1 øre/kWh.

 

Hvorfor varierer strømprisene fra område til område?

Strømmarkedet er delt opp i prisområder, i Norge har vi 5 prisområder. Pga at det er begrensninger i overføringen (kraftnettet) mellom områdene, vil det oppstå prisforskjeller. Det vil variere hvilket område som er dyrest.

Les om spotpris

Powered by FUNN