Kundeservice

Strømavtaler

 

Får man automatisk nytt tilbud når avtalen utløper?

Polar Kraft sender alltid nytt tilbud før gjeldende avtale utløper.

 

Hva er fastprisovervåkning?

Du kan bestille fastprisovervåkning hos oss. Det betyr at vi følger med markedet og utviklingen framover. Når vi vurderer at det vil være gunstig å inngå en fastprisavtale, vil vi sende deg et varsel om dette. Det skjer på e-post og du må svare innen en frist. Du får i tillegg varsel på SMS.

 

Hva er en spotavtale?

Spotavtale er en strømavtale som følger prisen på strømbørsen. Du betaler Polar Krafts innkjøpspris, pluss ev. et påslag og et månedlig fastbeløp.

 

Hva er markedskraft?

Markedskraft er en strømavtale som følger prisen på strømbørsen. Du betaler Polar Krafts innkjøpspris, pluss ev. et påslag og et månedlig fastbeløp.

 

Hva er innkjøpspris?

Alle flytende produkter baseres på innkjøpspris som skal dekke alle Polar Krafts innkjøpskostnader. I tillegg kommer fortjeneste i form av påslag og fastbeløp. Om ikke annet er angitt i spesielle produktvilkår er innkjøpsprisen basert på gjennomsnittlig spotpris i leveransestedets prisområde, samt lovpålagte elsertifikater. Satsen for elsertifikater justeres automatisk iht. myndighetenes vedtatte satser, samt markedsendringer.

 

Hvilken strømavtale er billigst for meg?

Hva billigste avtale blir, vet man ikke sikkert før i ettertid. Det er mer et spørsmål om hvor stor forutsigbarhet men ønsker.

Med fastprisavtale vet du hva du betaler for hver kilowattime i hele perioden, uavhengig av hvordan markedet beveger seg. For mange er dette viktig.

Spotavtalene følger markedet både opp og ned. Over tid har disse avtalene gitt lavest gjennomsnittspris, ifølge statistisk sentralbyrå. Men det har også gitt de høyeste prisene, og vanligvis i de periodene man bruker mest.

 

Hvordan sier jeg opp strømavtalen min?

Oppsigelse ved flytting
Du sier opp til din lokale netteier og oppgir måleravlesning på opphørsdato. Netteier videresender disse opplysningene til Polar Kraft, og vi sender deg sluttavregning.

Kontakt oss gjerne for bestilling til nytt anlegg. Husk å opplyse om ny MålepunktID og måleravlesning.

Oppsigelse ved leverandørbytte
Ny leverandør ordner med oppsigelsen.

Endre strømavtale
Kontakt oss for å gi beskjed om hvilken avtale du ønsker å endre til.

 

Kan jeg forlenge fastprisavtalen når den går ut (til samme pris)?

Du får tilbud på ny kraftavtale i god tid før utløp av gjeldene avtale. Prisen på ny fastprisavtale er uavhengig av gjeldende avtale og fastsettes med utgangspunkt i markedustsiktene fremover.

 

Kan jeg gå ut av en fastprisavtale?

Ved flytting kan du ta med deg den avtalen du har med Polar Kraft til ditt nye bosted. Om du likevel ønsker å gå ut av avtalen, vær obs på følgende:

Vi har allerede gjort innkjøp av kraft for den avtalte perioden, og det påløper derfor kostnader dersom du ønsker å avslutte avtalen før perioden er utløpt. Gebyret avhenger av hvor lang tid som gjenstår av avtalen og forventet årsforbruk.

Powered by FUNN