Kundeservice

Strømavtaler

 

Jeg ønsker å opprette strømavtale - hvordan går jeg frem?

På hjemmesiden finner du våre strømavtaler. Her kan du velge det som passer best for deg. Du kan lese mer om de ulike typer avtaler vi har; spotpris, fastpris

Link til bestilling finner du HER

 

Hva er en fastprisavtale?

En fastprisavtale er en strømavtale med en avtalt fast pris som er lik i hele avtaleperioden, f.eks. 1, 3 og 5 år. Avtalen er bindende for begge parter og man kan ikke bytte strømleverandør i avtaleperioden. Ved flytting tar man avtalen med til ny bolig.

Når passer fastprisavtale best?

En fastprisavtale passer for deg som ønsker forutsigbar strømpris. Ved fastprisavtale slipper du å bekymre seg for prissvingninger i markedet.

HER finner du informasjon og oppdaterte priser på våre fastprisavtaler

 

Hva er en spot/spotprisavtale?

Spotpris beskrives enkelt som prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste dag. En spotprisavtale er basert på den samme prisen leverandørene kjøper inn strømmen for. Forskjellen på spotpris og innkjøpspris er at spotprisen beregnes ut ifra en gjennomsnittspris per time i løpet av en måned, mens innkjøpspris/timespot er den faktiske prisen som gjelder per time. Derfor vil spotpris i dette tilfelle bli rimeligere.

Spotprisen er en strømpris som henger sammen med det norske markedet og beregnes av strømbørsen Nord Pool ASA hver eneste dag, og vil derfor variere og være i konstant endring. Det vil si at strømprisen som betales til leverandørene reguleres etter hvordan den ligger på kraftbørsen, i tillegg til det evt. komme et fast gebyr samt noen faste påslag som betales til leverandørene basert på deres kWh, enten ved en fastpris, et påslag per kWh eller begge deler.

 Spotprisen på Nord Pool ASA er oppgitt uten mva og påslag og prisen står oppgitt i NOK/MWh, eller i EUR/MWh. Dersom du ser på prisen i NOK/MWh kan du flytte komma et hakk til venstre og du ser da prisen i øre/KWh.

Når du har en spotprisavtale vil du få strømmen til den samme prisen som vi kjøper den inn for.  I tillegg til spotprisen betales et avtalt påslag til strømleverandøren. Det er påslaget som skiller de ulike strømleverandørene fra hverandre og er hovedsaklig det som påvirker prisforskjellen. Spotprisen varierer fra time til time, og påvirkes blant annet av vær, temperatur og etterspørsel.

Spotpris strømavtale i forhold til andre avtaler:

Hvorvidt en spotprisavtale er riktig for husstanden din, vil avhenge av en rekke faktorer, og det er verdifullt å sammenligne spotpris priser med andre typer strømavtaler, f.eks. fastprisavtale. Mens spotpris vil gi en potensielt lavere pris når spotprisene er lave, det samme gjelder i motsatt retning, når spotprisen er høyere vil den totale strømregningen også bli høyere. Når det gjelder hvilken strømavtale som vil gi større besparelser på sikt, vil dette avhenge av en rekke faktorer knyttet til bruksmønstre,  sammen med fremtidige prisforskjeller - og forbrukerne må veie disse faktorene i sammenheng med deres individuelle husholdningsbehov. Hvis du vurderer spotpris strømavtale vil vi anbefale å vurdere følgende:

- Budsjett for svingninger i strømregninger, som noen ganger vil være høyere enn hvis du hadde fastprisavtale.

- Bruker du mindre strøm til tider da spotprisen generelt er høyere (for eksempel bytte til alternative oppvarmingsmetoder som gass og ved).

- Midlertidig redusere strømforbruket som følge av spesielt høye priser ved å bruke mindre strøm.

Har du flere spørsmål vedr. spotpris kan du ringe oss på tlf. 987 02006, eller sende en e-post til: kunde@polarkraft.no

 

Hva er en plusskunde?

Flere privatpersoner ser på muligheter for å redusere sine strømkostnader. En løsning som blir mer og mer vanlig er å produsere strøm til eget forbruk og på den måten redusere sine kostnader. 

De som har valgt en slik løsning blir benevnt som plusskunde. Produksjon til eget forbruk kan gjøres ved bruk av solceller, vindmølle eller tilsvarende. Dersom du produserer mer enn du selv forbruker kan dette forbruket selges til det offentlige strømnettet via Polar Kraft.

En typisk plusskunde har f.eks et solcelleanlegg som produserer strøm på boligen eller på fritidsboligen sin, som i enkelte perioder produserer mer strøm enn de forbruker selv. Dermed kan de selge strøm tilbake på nettet.

Polar Kraft har flere kunder som produserer strøm til eget forbruk og selger overskuddsenergien.

 

Tips til hvordan du går fram

  • Kontakt en elektroinstallatør for å være sikker på at huset eller hytta er egnet for egenproduksjon og få tips til hva du burde gjøre. Solcelle, vindmølle eller andre løsninger.
  • Spør kommunen din om du må søke for å installere solcelleanlegg.
  • Husk at du også må ta kontakt med nettselskapet i dette området før du utfører installasjonen. De vil kunne sikre at installasjonen blir satt opp og fyller kravene som trengs for å selge overskuddsstrøm.

 

Ønsker du å vite mer?

Send oss e-post: kunde@polarkraft.no så tar vi kontakt med deg.

 

SE MER INFORMASJON FRA NVE:

 

Hva er Kraft til idretten og Idrettsstrøm?

Kraft til idretten er et nasjonalt idrettskonsept utviklet av oss i Polar Kraft. 

Kraft til idretten er et konsept utviklet for alle idrettslag i Norge. Produktet som selges er Idrettsstrøm som har en unik egenskap.

For hver kWh du som kjøper Idrettsstrøm forbruker, går et øre til et valgfritt idrettslag.
Så lenge idrettslaget er registrert under 1200 idrett i frivillighetsregisteret kan det motta støtte.

 

Er prisen konkurransedyktig?

Prisen på Idrettsstrøm er absolutt konkurransedyktig, prissjekken som vi har gjennomført viser at hele 86 % tjener på å bytte til Idrettsstrøm.

Du kan lese mer om Idrettsstrøm og prisen her

 

Kan bedrifter kjøpe Idrettsstrøm?

Alle bedrifter i hele Norge kan kjøpe Idrettsstrøm, og det finnes både stor og små bedrifter som kjøper Idrettsstrøm.
Noen bedrifter som gir 100 kroner, mens andre bedrifter gir over 100 000 kroner i årlig idrettsstøtte til sitt valgte idrettslag.

Vi i Kraft til idretten teamet gjør ofte sammenligninger og har dialogen mot bedriften dersom idrettslaget ønsker det.

 

Hvor mye gir jeg i Idrettsstøtte i året?

Med Idrettsstrøm gir du 1 øre pr kWh du forbruker av strøm til valgt idrettslag.

Bruker du 20 000 kWh gir du 200 kroner, bruker du 30 000 kWh i året vil beløpet være 300 kroner.  

En gjennomsnittlig enebolig gir ca 250 kroner i året. Det som vil påvirke forbruket er antall medlemmer i husstanden, boligens størrelse og standard osv.

 

Hvor kan jeg sjekke hvor mye laget fikk?

På Krafttilidretten.no vil du alltid kunne sjekke hvor mye ditt idrettslag har mottatt, telleren oppdateres månedlig.

Telleren viser hvor mye ditt idrettslag har fått i støtte inneværende år, og den viser totalt på alle år.

Telleren viser også antall støttespillere og ambassadører, samt hvilken plassering ditt lag har blant andre klubber. 

 

Hvor mange klubber får støtte?

Pr 1. januar 2020 er det 217 idrettslag som mottar over 1000 kroner i idrettsstøtte.

950 idrettslag er tilknyttet konseptet og vil i løpet av en tid skaffe seg støttespillere som gjør at de mottar idrettsstøtte på over 1000 kroner. 

 

Hvordan kan mitt lag få støtte?

Hvordan laget ditt kan få støtte er enkelt forklart; skaffer ditt idrettslag seg støttespillere i form av privatpersoner eller bedrifter vil dette kunne bidra til  forutsigbare årlige inntekter. 

Her finner du noen tips til hvordan ditt idrettslag kan lykkes.  

 

Når utbetales Idrettsstøtten?

Idrettsstøtten utbetales årlig til alle idrettslag med over 1000 kroner oppspart.
Utbetalingen skjer i løpet av februar året etter at støtten er opptjent.

 

Hva er opprinnelsesmerket strøm / opprinnelsesgaranti

Ved å kjøpe opprinnelsesmerket strøm som tillegg på din strømavtale, velger du å ta et aktivt miljøvalg. Da sikrer du at det produseres like mye norsk vannkraft som du selv bruker.

Her kan du lese mer om fornybar strøm og opprinnelsesgaranti.

Spørsmål og svar

Her vil du finne svar på spørsmål som vår kundeservice ofte får. Klikk deg inn på et emne og finn svar på det du lurer på.

Min side

Strømregningen

eFaktura ja takk til alle

Strømavtaler

Flytting

Polar Eco - live forbruk

Polar Lading

Smartlading

Live

Polar Kraft-appen

Powered by FUNN