Kundeservice

Måleravlesning

 

Hva er smart strømmåler og hvordan fungerer den?

AMS står for «avanserte måle- og styringssystemer». Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt automatisk hver eneste time. Du slipper å lese av strømmen selv.

Om du er en bevisst forbruker som styrer unna de dyreste periodene vil du kunne redusere kostnadene. Du kan ta mer styring over eget strømforbruk og bruke strømmen på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

 

Hvorfor trenger dere måleravlesning ved bestilling?

Din netteier må registrere din målerstand for å godkjenne bytte av strømleverandør. Avlesningen skal ikke være eldre enn 20 virkedager ved oppstartsdato. I praksis betyr det at du må lese av måleren din senest innen syv dager etter bestilling hos oss, slik at vi får sendt målerstanden til din netteier innen fristen.
Hvis du har fått byttet til ny automatisk strømmåler, trenger du ikke foreta deg noe. Da vil vi få tilsendt korrekt avlesning til enhver tid.

Powered by FUNN