Kundeservice

Måleravlesning

 

Hvor skal jeg sende måleravlesning?

Hvis du enda ikke har fått byttet til ny automatisk strømmåler må du fortsatt sende målerstand til din lokale netteier på vanlig måte. Hvis du har fått byttet til ny automatisk strømmåler, trenger du ikke foreta deg noe. Da vil vi få tilsendt korrekt avlesning til enhver tid.

 

Hvorfor trenger dere måleravlesning ved bestilling?

Din netteier må registrere din målerstand for å godkjenne bytte av strømleverandør. Avlesningen skal ikke være eldre enn 20 virkedager ved oppstartsdato. I praksis betyr det at du må lese av måleren din senest innen syv dager etter bestilling hos oss, slik at vi får sendt målerstanden til din netteier innen fristen.
Hvis du har fått byttet til ny automatisk strømmåler, trenger du ikke foreta deg noe. Da vil vi få tilsendt korrekt avlesning til enhver tid.

Powered by FUNN