Kundeservice

Måleravlesning

 

Hvor skal jeg sende måleravlesning?

Send målerstand til din lokale netteier på vanlig måte. Ved inngåelse av strømavtale trenger vi imidlertid en måleravlesning.

 

Hvorfor trenger dere måleravlesning ved bestilling?

Din netteier må registrere din målerstand for å godkjenne bytte av strømleverandør. Avlesningen skal ikke være eldre enn 20 virkedager ved oppstartsdato. I praksis betyr det at du må lese av måleren din senest innen syv dager etter bestilling hos oss, slik at vi får sendt målerstanden til din netteier innen fristen.

Powered by FUNN