Kundeservice

Gjennomfakturering

 

Hva er gjennomfakturering?

Gjennomfakturering betyr at kraftleverandørene kan sende felles strømregning for kraft og nettleie, sånn at alle strømkunder nå kan få alt på én regning. Myndighetene åpnet opp for denne ordningen fra 1. september 2016.

 

Hvorfor blir gjennomfakturering innført?

Myndighetene ønsker at alle kraftleverandører skal ha like konkurransevilkår. 7 av 10 norsle strømkunder ønsker kraft og nettleie på én faktura, og fellesfaktura er dermed et viktig konkurransefortrinn. Derfor har myndighetene åpnet for at alle kraftleverandører nå skal kunne tilby dette.

 

Hvordan utføres gjennomfakturering rent praktisk?

Ved gjennomfakturering sender nettselskapet din nettleiefaktura elektronisk til oss. Vi sender deg deretter en felles faktura for kraft og nettleie. Du får altså ikke noen nettleiefakturae fra nettselskapet, men må betale fellesfakturaen du mottar fra oss.

Du vil finne PDF-kopi av nettleiefakturaen både på Min Side hos oss og tilsvarende side hos ditt nettselskap.

 

Jeg har allerede eFaktura hos mitt nettselskap. Må jeg inngå ny avtale med Polar Kraft?

Hvis du tidligere har mottatt kraft og nettleie på samme faktura fra nettselskapet, må du ordne med eFaktura mot Polar Kraft. Det skyldes at du har en helt annen eFaktura-referanse hos oss enn du har hos nettselskapet. Dessuten skal innbetalingen skal skje direkte til oss - ikke til nettselskapet. Hvis du har mottatt én faktura på nettleie og én på kraft, så trenger du ikke gjøre noe. Den eneste endringen da vil være at du ikke lenger vil motta nettleiefaktura fra nettselskapet.

 

Jeg har allerede avtalegiro hos mitt nettselskapet. Må jeg inngå ny avtale med Polar Kraft?

Hvis du tidligere har mottatt kraft og nettleie på samme faktura fra nettselskapet, må du ordne med avtalegiro mot Polar Kraft. Det skyldes at du har en helt annen KID for avtalegiro hos oss enn du har hos nettselskapet. Dessuten skal innbetalingen skal skje direkte til oss - ikke til nettselskapet. Hvis du har mottatt én faktura på nettleie og én på kraft, så trenger du ikke gjøre noe. Den eneste endringen da vil være at du ikke lenger vil motta nettleiefaktura fra nettselskapet.

 

Jeg har fått beskjed fra Polar Kraft om gjennomfakturering. Hvor leverer jeg målerstand?

Du velger selv om du rapporterer målerstand til nettselskapet eller til oss – begge vil motta den uansett hvem du sender målerstanden til. Det viktigste er at du leser av måleren jevnlig. Bruk gjerne vår mobilapp MinStrøm.

 

Jeg har fått informasjon fra Polar Kraft om gjennomfakturering. Hva gjør jeg?

De fleste som har fått faktura fra oss, trenger ikke å gjøre noe. Endringen blir at faktura inneholder både kraft fra oss og nettleie fra netteier. Dvs alt med strømmen din på en regning, mot to tidligere.

De som har avtalegiro med oss: sjekk at det er registrert høyt nok maksimumsbeløp, siden både kraft og nettleie er på samme faktura.

Powered by FUNN