Polar Kraft Fondet


Polar Kraft Fondet er vårt ønske om å skape merverdi for Kultur, Idrett og Frivillige organisasjoner. Vi ser et stort engasjement i mange lag og foreninger og vet hvor mye dette betyr for hvert enkelt lokalmiljø. Fondet skal være en lavterskel mulighet gjennom hele året hvor formålet er å kunne bidra med ressurser for å "holde hjulene igang" sammen med ildsjeler.

I hovedsak støtter Polar Kraft idretten gjennom «Kraft til idretten».

Les mer om hvordan du skaffer penger til idrettslaget i ditt hjerte

Måndens støtte fra Polar Kraft Fondet
De siste par årene har vi dreiet støtten fra Polar Kraft Fondet mer mindre månedlige utbetalinger. Vi sera t det er flere som har behov for støttebeløp på mellom 5.000 - 10.000 kr. Vi har derfor etablert "Månedens støtte" som en løpende støtteordning i hver av lokalområdene til Polar Kraft. Får å søke kan du følge denne linken

http://maanedensstotte.polarkraft.no/

Polar Kraft Fondet har også andre større engasjement hvor vi ønsker å synliggjøre oss som den naturlige samarbeidspartneren.

Powered by FUNN