Dagens timepriser

Strømprisene i Norge er delt inn i 5 ulike prissoner. Prisen for hver prissone vil kunne variere, og det er i tillegg verdt å legge merke til at husholdningskunder i Nord-Norge er unntatt fra MVA på strømprisen, slik at strømprisen i NO4 - NORD er oppgitt eks. mva., mens de andre prisområdene er oppgitt pris inkl. mva.

NO1

NO2

NO3

NO4

NO5

27,72,13,83,20,55,40,25,5,70

Nåværende spotpris (for inneværende time)

NO 1 - Østlandet:    øre/kWh
NO 2 - Sørlandet:    øre/kWh
NO 3 - Midt-Norge:    øre/kWh
NO 4 - Nord-Norge:  øre/kWh *
NO 5 - Vestlandet:  øre/kWh

 

* Prisen vises inkludert mva med unntak av NO4 - Nord-Norge, der husholdningskunder er fritatt for MVA.

Klikk på boksene i kartet eller NO x ruten i tabellen for å se prisene for hele døgnet.

Powered by FUNN