Dagens strømpriser

Strømprisene i Norge er delt inn i 5 ulike prissoner. Prisen for hver prissone vil kunne variere, og det er i tillegg verdt å legge merke til at husholdningskunder i Nord-Norge er unntatt fra MVA på strømprisen, slik at strømprisen i NO4 - NORD er oppgitt eks. mva., mens de andre prisområdene er oppgitt pris inkl. mva.

Prissoner spotpris

Dagens spotpris

NO 1 - Østlandet:    xx,xx øre/kWh
NO 2 - Sørlandet:    xx,xx øre/kWh
NO 3 - Midt-Norge:    xx,xx øre/kWh
NO 4 - Nord-Norge:  xx,xx øre/kWh *
NO 5 - Vestlandet:  xx,xx øre/kWh

 

* Prisen vises inkludert mva med unntak av NO4 - Nord-Norge, der husholdningskunder er fritatt for MVA.

Powered by FUNN