Fastpris og forutsigbarhet

Polar Kraft har i alle år levert fastpriser til de av våre kunder som ønsker dette. Noen ønsker den forutsigbarheten dette gir, mens andre synes det er greit å følge markedet.

Vi ønsker å fortsette med fastpriser som gir dere som kunder 100% forutsigbarhet med en avtalt pris som gjelder for hver kWh levert i avtalt periode. 

Det har vært mye snakk om myndighetenes ordning for fastpris i det siste, og det er viktig for oss å informere litt om forslaget da det er flere aktører som nå er ute og tilbyr dette.

Myndighetenes forslag til fastprisavtaler vil ikke gi deg som kunde 100% forutsigbarhet. Man binder seg til et fast volum for perioden man inngår avtale (3,5,7 år), og da forplikter man seg til å bruke nøyaktig det avtalte volumet til avtalt pris. Hvis man bruker mer eller mindre, så vil det bli avregnet i forhold til spotprisen i hver enkelt kundes prisområde. Med andre ord så gir ikke dette den forutsigbarheten som mange ønsker.

Grunnen til at myndighetene har kommet med denne ordningen henger sammen med de høye strømprisene i Sør-Norge. For Nord-Norge sin del så har 2022 vært et år med lave strømpriser, med unntak av desember.

Vi i Polar Kraft ønsker som nevnt å fortsette med fastpriser som gir 100 % forutsigbarhet for kundene våre. 

For øyeblikket er fastprisene høyere enn vi har vært vant til, men dette håper og tror vi endrer seg i løpet av 2023.


Er du interessert i et uforpliktende tilbud på fastpris for din bedrift når alt er klart.

Registrer deg og vi tar kontakt.

Vært først i køen – registrer deg i dag.

Er bedriften kunde av Polar kraft?
Powered by FUNN