Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har lagt frem en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Du som strømkunde behøver ikke foreta deg noe for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra nettleien.

Postet 14.12.2021

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Polar Kraft har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapene som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, må du kontakte din lokale netteier. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Polar Kraft har avtale om alt på en faktura med.

Hvem har rett på støtte?

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor - ordningen gjelder for husholdninger. Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre eksl. mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. Borettslag med felles strømmåler ser også ut til å bli omfattet av ordningen.

Slik blir støtteordningen

Ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Taket for kompensasjon er 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Den samlede tilbakebetalingen vil avhenge av den gjennomsnittlige månedlige strømprisen i det prisområdet hvor du bor. Vi har fem ulike prisområder for strøm i Norge, og strømprisene har variert mye i det siste – også mellom prisområdene. Ordningen er utformet slik at den kompenserer for prisnivået i det prisområdet man bor. Her ser du et oversiktskart over prisområder i Norge:

prisomraader

Ordningen er utformet slik at dersom strømprisen utover vinteren ikke blir så høye, vil staten heller ikke kompensere. Dersom strømprisen skulle blir høyere enn forventet, vil staten kompensere for 55 prosent av merutgiftene.

Vises på strømregningen allerede i januar

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar. Den vil vare til og med mars 2022. Regjeringen vil fremme nødvendig proposisjon til Stortinget om bevilging og lovforslag.

Eksempel

Gjennomsnittlig strømpris 120 øre
For differensen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 50% + mva.

Utregningen blir da slik: 

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt
Forbruk desember: 3 280 kWt
3 280 kWt * 31,25 øre/kWt = 1 025 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt
Forbruk desember: 1 336 kWt
1 336 kWt * 31,25 øre/kWt = 418 kr 

Gjennomsnittlig strømpris 200 øre
For differensen mellom 70 øre og 200 øre får man tilbakebetalt 50% + mva.

Utregningen blir da slik:

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt
Forbruk desember: 3 280 kWt
3 280 kWt * 81,25 øre/kWt = 2665 kr

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt
Forbruk desember: 1 336 kWt
1 336 kWt * 81,25 øre/kWt = 1086 kr

Les mer om ordningen på nve.no eller på regjeringen.no

Powered by FUNN