Bli plusskunde hos Polar Kraft

Flere privatpersoner ser på muligheter for å redusere sine strømkostnader. En løsning som blir mer og mer vanlig er å produsere strøm til eget forbruk og på den måten redusere sine kostnader.

Postet 26.10.2020
Flere privatpersoner ser på muligheter for å redusere sine strømkostnader. En løsning som blir mer og mer vanlig er å produsere strøm til eget forbruk og på den måten redusere sine kostnader.

">

De som har valgt en slik løsning blir benevnt som plusskunde. Produksjon til eget forbruk kan gjøres ved bruk av solceller, vindmølle eller tilsvarende. Dersom du produserer mer enn du selv forbruker kan dette forbruket selges til det offentlige strømnettet via Polar Kraft.

En typisk plusskunde har f.eks et solcelleanlegg som produserer strøm på boligen eller på fritidsboligen sin, som i enkelte perioder produserer mer strøm enn de forbruker selv. Dermed kan de selge strøm tilbake på nettet.

Polar Kraft har flere kunder som produserer strøm til eget forbruk og selger overskuddsenergien.

Pris:

Din betaling for levert kraft til Polar Kraft er 1 kr/kWh inntil 5 000 kWh i året. Produserer du mer enn 5 000 kWh i året betaler vi ren spotpris uten påslag. 

Vår plusskundeavtale inneholder produktet Polar Fornybar, som er et spotprodukt som inkluderer opprinnelsesgarantier fra et vannkraftverk i nærheten av der du bor.

BESTILL HER


Kontakt oss:

Ønsker du informasjon om hvordan bli plusskunde, send e-post til kunde@polarkraft.no med følgende opplysninger.

  • Navn
  • Telefon
  • Leveringsadresse
  • Målepunkt-ID

Du kan også ringe oss på telefon 987 02 006


Tips til hvordan du går fram

  • Kontakt en elektroinstallatør for å være sikker på at huset eller hytta er egnet for egenproduksjon og få tips til hva du burde gjøre. Solcelle, vindmølle eller andre løsninger.
  • Spør kommunen din om du må søke for å installere solcelleanlegg.
  • Husk at du også må ta kontakt med nettselskapet i dette området før du utfører installasjonen. De vil kunne sikre at installasjonen blir satt opp og fyller kravene som trengs for å selge overskuddsstrøm.

SE MER INFORMASJON FRA NVE: 
En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet.

Powered by FUNN