Bedrifter advarer mot sleipe triks fra useriøse strømselgere

Flere nordnorske næringskunder fortviler over metodene «såkalte» strømmeglere benytter. Nå advarer de mot å signere fullmakter der man gir fra seg råderetten over egne strømavtaler.

Postet 09.07.2024

Daglig leder Cecilie Berntsen i Latech AS i Sørvågen i Moskenes er en av dem som inngikk en slik avtale med en strømmegler for noen år siden. Da hun opplevde at strømprisen økte kraftig, ønsket hun å avslutte kontrakten.

– Strømprisene ligger høyere enn hos Polar Kraft, og jeg ville bytte tilbake, men det var ikke mulig uten store kostnader. Den gang forsto jeg ikke at bindingstiden var løpende. Det er vanlig med bindingstid, men at den aldri går over, det har jeg aldri opplevd tidligere, sier Berntsen.

Hun er svært frustrert over avtalen, som hun mener ikke ble klart nok presentert.

– Det er veldig misvisende når de skriver at forpliktelsen «kan» ha en varighet på 36 måneder, men i realiteten betyr det at den alltid har det. Jeg visste ikke at bindingstiden var løpende, og mener at det ikke er forklart på en ordentlig måte.

Nå vurderer hun å kjøpe seg ut av avtalen, men dette kan ha en altfor stor kostnad.

– Jeg skal finne ut av det, og foreløpig har jeg fått presentert en sum på hele 70.000 kroner. Jeg skal kreve dokumentasjon på at de har kjøpt strøm tre år fram i tid.

– Altfor lang bindingstid

Daglig leder Ole Jørgen Arctander i Røst Trandamperi signerte avtale med samme strømmegler for tre år siden. Da han nylig ønsket seg tilbake til Polar Kraft, sendte strømmegleren e-post og informerte om 36 måneders bindingstid.

– Jeg kan ikke skylde på andre enn meg selv, men det er altfor lang bindingstid. Jeg skal si opp nå, og jeg blir aldri å inngå en slik avtale igjen, sier Arctander.

– Vær skeptisk til utydelige avtaler

Rådgiverne i Polar Kraft mottar ofte henvendelser fra tidligere kunder som ønsker seg tilbake til Polar Kraft, og som forteller om lignende opplevelser som Latech og Røst Trandamperi har hatt.  Mange føler at de har gått inn på en avtale de slett ikke visste omfanget av.

– Dette er strømmeglere som ber om fullmakt til å inngå strømavtaler på bedriftens vegne, og det mest frustrerende er at bindingstiden ikke er tydelig kommunisert. De fleste er ikke klar over den lange og løpende bindingstiden. Det kan bli dyrt, selv om det høres billig ut, sier Geir Rishaug som jobber ved Polar Krafts Lofoten-avdeling.

Geir Rishaug

En strømmegler er ikke en strømleverandør, men en megler som fungerer som et ekstra mellomledd mellom strømkunder og strømleverandør.

Han påpeker at i fullmakten står det formuleringer som «forpliktelsene kan til enhver tid inngås med inntil 36 måneders varighet», noe som skaper forvirring.

– Det er ikke vanlig ellers i næringslivet å ha 36 måneders løpende bindingstid, og det er faktisk tre år fra den dagen du sier opp. Mange tenker at de kan si opp avtalen etter tre år, men da finner de ut av at den ikke avsluttes før om ytterligere tre år.

– Det er veldig spesielt å sikre avtaler i inntil 36 måneder uten at kunden helt forstår hva de signerer på, sier Rishaug.

– Tenk deg om

Polar Kraft opplever at disse strømmeglerne ofte ringer til nyansatte ledere i små- og mellomstore bedrifter, og lover mye billigere strøm enn de får hos andre leverandører.

– Hvis du får en sånn telefon, så ville jeg ha stoppet og tenkt meg nøye om. Snakk gjerne med andre bedrifter og med din lokale næringsforening, og ta gjerne kontakt med den leverandøren du har i dag. Vi er lokale rådgivere og ønsker at det skal gå deg godt. Vær svært kritisk til å signere fullmakter, og det rådet gjelder ikke bare når det gjelder strøm 

Geir Rishaug oppfordrer også til å ikke bestemme seg for noe over telefon, men derimot få alt skriftlig.

– Spør om bindingstid, og hva en eventuell løpende bindingstid egentlig betyr. De fleste som hører 36 måneders bindingstid tenker at du kan si opp avtalen etter tre år, men det er da den begynner. Den avsluttes tre år etter du har sagt opp.

Vanskelig å gå fra avtalen

Polar Kraft-kollega Trond Nygård i Vesterålen forteller om større kunder som har vurdert å ta strømmegler-selskapet for retten, og beskriver metodene som kyniske.

Trond Nygård

– Kunden var fly forbannet og ønsket å ta saken til retten, men kostnadene ved advokat og bruddgebyr gjør det til en stor risiko. Dette meglerselskapet kjører hardt mot hardt, og hvis man spør etter opptak fra telefonsamtaler, så sier de at det er slettet, sier Nygård.

Han har også opplevd tilfeller der kunden mente at et bruddgebyr på 90.000 kroner lønte seg i stedet for å stå i avtalen i ytterligere flere år.

– Denne strømmegleren har brukt kun én strømleverandør, et utenlandsk selskap, og gjorde det i 2022 veldig godt. I 2023 og hittil i 2024 opplever kundene at strømmen er dyrere enn spotprisen hos oss.

Både Rishaug og Nygård er fortvilet på vegne av sine nordnorske næringslivsforbindelser.

– Vi kan leve med at Polar Kraft mister kunder, men disse useriøse strømmeglerne ødelegger omdømmet for hele strømbransjen.

– Dette er et selskap som har en omsetning på 200 millioner og et resultat før skatt på 100 millioner kroner. De driver en business som folk flest kan drømme om, sier Nygård.

Ber om innstramminger

Polar Kraft mener at problemet ligger i at bedrifter ikke har noen som ivaretar deres interesser på samme måte som privatpersoner har. Nå oppfordrer de myndighetene til å stramme inn regelverket for strømmeglere, og ønsker selv å løfte debatten opp slik at også næringskunder får større beskyttelse. 

– Mange små bedrifter blir lovet store besparelser, og ender opp med å signere på en fullmakt de ikke fullt ut forstår omfanget av. Det må bli bedre rettigheter for bedrifter slik at de ikke blir fanget i slike avtaler uten å forstå konsekvensene.

Powered by FUNN