Fast pris
Polar Fast 3 år

Den største fordelen med fast kraftpris er at du er upåvirket dersom prisene stiger. Samtidig vet du nøyaktig hva du skal betale for kraften så lenge avtalen gjelder.

Husk at selv om fastprisen skulle bli høyere enn spotprisen på sommeren, så er forbruket ditt på sommeren relativt lavt, og på den måten utgjør ikke denne prisforskjellen noen stor kostnad. Du har størst forbruk på vinteren når prisene nomalt er på sitt høyeste. Det er med andre ord vinterprisen du må sikre dersom du tenker fastpris.

Prisene er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.

BestillingPrivat

Polar Bolig Polar Fast 1 år Polar Fast 3 år Polar Spot Lavpris Polar Spot Medlemsstrøm Idrettsstrøm Polar Spot Mobil
Lukk
Powered by FUNN