Gjennomfakturering

Gjennomfakturering - fellesfaktura for kraft og nettleie

Mange kunder har fått kraft og nettleie på samme faktura i lang tid, men da er det nettselskapet som har sendt ut strømregningen. Nå har myndighetene åpnet for at kraftleverandørene kan sende felles strømregning for kraft og nettleie. Dette kalles for gjennomfakturering, og ordningen trådde i kraft 1. september 2016.

Polar Kraft tilbyr nå denne muligheten og vil utover 2018 fase inn de ulike nettelskapene suksessivt. Imidlertid vil det være opp til nettselskapet om de ønsker å tilby denne muligheten eller ikke. Dette kan bety at noen kunder derfor dessverre ikke kan få strøm og nettleie på samme faktura. Du vil motta beskjed fra oss minst 1 mnd før du får fellesfaktura.

For at overgangen til gjennomfakturering skal gå så smidig som mulig, er det svært viktig at du setter deg inn i denne informasjonen og forholder deg til den.

Ved gjennomfakturering sender nettselskapet faktura for nettleie til Polar Kraft, som betaler på vegne av deg. Vi fakturerer deg for nettleien via én fellesfaktura for nettleie og strøm. Du vil derfor ikke motta egen nettleiefaktura fra nettselskapet.

Målerstand kan du rapportere enten til nettselskapet eller til Polar Kraft.

Sjekk spørsmål og svar vedr. gjennomfakturering!


Nettselskaper som Polar Kraft har etablert gjennomfakturering med:


Gjennomfaktureringsavtaler under etablering:


Øvrige nettselskaper vurderes fortløpende.

Powered by FUNN